Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Thứ Tư, 29/01/2020, 01:18:27

Trong quá trình lãnh đạo, Đảng ta rất chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, đồng thời tỏ rõ quan điểm: “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai” trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Chính nhờ vậy mà nhiều vụ tham nhũng lớn, nhiều cán bộ cao cấp của Đảng, nhiều tướng lĩnh công an, quân đội vi phạm đạo đức, lối sống, luật pháp đã được phát hiện và xử lý nghiêm. Do đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên, sự đoàn kết thống nhất được tăng cường, kỷ cương, kỷ luật của Đảng được giữ vững, có tác dụng phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng. Điều này góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng.

Sau mỗi kỳ đại hội đảng bộ các cấp, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội được xây dựng và triển khai. Đây là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước cũng như trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị. Trong đó, công tác kiểm tra, giám sát phải luôn chủ động, bám sát tình hình, hoạt động chất lượng và hiệu quả. Để cơ quan kiểm tra của Đảng ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng tham mưu, cần tăng thêm thẩm quyền đối với ủy ban kiểm tra các cấp. Các cấp ủy cần tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan kiểm tra hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Rất mong Đảng tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát để giữ gìn nghiêm kỷ luật của Đảng; tập trung xây dựng, đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp có đức, có tài, có lập trường và bản lĩnh vững vàng để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

NGUYỄN TRỌNG THỀM
Đảng viên hơn 40 năm tuổi Đảng (xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương)

Phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nền nông nghiệp nước ta có bước tăng trưởng khá toàn diện. Bộ mặt nông thôn thay đổi rõ nét; đời sống người dân nông thôn không ngừng được cải thiện; từng bước hướng đến nền nông nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao.

Được biết, khi mới bắt tay xây dựng nông thôn mới (NTM), toàn tỉnh An Giang có 108 trong số 119 xã (hơn 90%) chỉ đạt dưới năm tiêu chí. Tuy nhiên, nhờ những nỗ lực của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân, đến nay đã có 54 xã đạt chuẩn NTM, hai đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và một huyện NTM; không còn xã nào đạt dưới chín tiêu chí NTM. Là một nông dân ở vùng quê thuần nông thuộc tỉnh An Giang, tôi rất vui mừng về những đổi thay lớn lao trên quê hương mình. Đời sống vật chất và tinh thần của người nông dân tốt hơn trước rất nhiều. Quả xoài của An Giang đã được xuất khẩu đi nước ngoài. Ngành nuôi trồng cá tra phát triển mạnh. Có thể nói, những kết quả đó thể hiện rõ sự lãnh đạo, chăm lo của Đảng đối với người nông dân. Các nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông thôn, nông dân đã làm thay da đổi thịt các vùng quê. Người nông dân chúng tôi thấm thía điều đó và cũng xác định phải tự lực cánh sinh là chính, không trông chờ ỷ lại.

Tuy nhiên, người nông dân vẫn còn những khó khăn, nhất là đất đai canh tác, ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất còn hạn chế, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chưa được nhiều... Do đó, tôi mong muốn Đảng, Nhà nước quan tâm, có những giải pháp tháo gỡ, nhất là khắc phục tình trạng đất bỏ hoang phí, nông dân không muốn làm nông. Đồng thời thực hiện chủ trương của Đảng về tích tụ ruộng đất, phục vụ phát triển nông nghiệp quy mô lớn, sản phẩm có sức cạnh tranh cao.

Nông dân NGUYỄN VĂN NGHIỆP (TP Long Xuyên, tỉnh An Giang)

Tạo nguồn phát triển Đảng ở vùng ven biển

Công tác phát triển Đảng ở một số địa phương ven biển có những khó khăn, thiếu nguồn phát triển Đảng do thanh niên và người trong độ tuổi lao động thường đi biển dài ngày, hoặc đi lao động xa nhà. Bởi thế, các cấp ủy và chính quyền địa phương cần có sự quan tâm nhiều hơn nữa, đề ra những giải pháp hiệu quả trong việc tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên, củng cố tổ chức đảng.

Tỉnh Phú Yên với bờ biển dài, nhiều đầm, vịnh, ghềnh, là địa phương giàu tiềm năng phát triển kinh tế, lực lượng đi biển khá đông, do đó rất cần đội ngũ đảng viên đông đảo để trở thành những ngọn cờ tiên phong, điểm tựa tinh thần của những người đang vươn khơi, bám biển, quyết tâm làm giàu cho gia đình, xã hội và góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Vì vậy, ý kiến của nhiều người dân đều đồng tình và mong muốn công tác phát triển Đảng ở những địa phương này đạt hiệu quả cao hơn, để mỗi tổ, đội, tàu, thuyền có ít nhất một đảng viên hoặc chi bộ đảng.

Thực tế cho thấy, trong số hàng nghìn ngư dân, nhiều người là đảng viên đã phát huy vai trò gương mẫu trong chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo được tình cảm gắn bó, tương trợ, giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh. Có những đảng viên ưu tú, là điển hình sản xuất giỏi, tấm gương tiêu biểu trong sinh hoạt, hỗ trợ ngư dân đã trở thành động lực rất quan trọng để các đoàn viên, thanh niên địa phương noi gương học tập, đồng thời truyền cho họ bản lĩnh chính trị, khao khát bám biển, giữ biển, làm giàu trên quê hương.

PHAN THUẪN

Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá phường 6, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên