TIẾP ÐẠI SỨ

Thứ Tư, 22/01/2020, 03:01:45

Ngày 21-1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Ðình Dũng đã tiếp Ðại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba đến chào xã giao.