Tiếp Đại sứ

Thứ Bảy, 14/12/2019, 02:14:32

Ngày 13-12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Thái-lan Ta-ni Xang-rát đến chào nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.