Tuyên dương 200 người có uy tín tiêu biểu vùng dân tộc thiểu số

Thứ Ba, 15/10/2019, 22:11:46

NDĐT - Chiều 15-10, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tuyên dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số toàn tỉnh lần thứ hai năm 2019.

Tuyên dương 200 người có uy tín tiêu biểu vùng dân tộc thiểu số

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng bằng khen cho các đại biểu.

Dự hội nghị, có đại diện lãnh đạo: Ủy ban Dân tộc, tỉnh Nghệ An, cùng 200 người có uy tín tiêu biểu, đại diện cho 1.240 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Nghệ An gồm 252 xã, 1.339 thôn, bản. Hiện, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 14,7% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS của tỉnh từng bước ổn định và phát triển. Góp phần vào thành quả ấy là vai trò không thể thiếu của đội ngũ người có uy tín.

Những người có uy tín trong đồng bào các DTTS trên địa bàn Nghệ An gồm: già làng, trưởng thôn, trưởng bản, bí thư chi bộ, trưởng dòng họ, cựu chiến binh, cán bộ hưu trí, người sản xuất giỏi... Không chỉ đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, họ còn chính là “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền với đồng bào các DTTS, nhân dân vùng miền núi; “cầu nối” trong tuyên truyền, vận động đồng bào áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi; giữ gìn và phát huy bản sắc truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc; đồng thời xóa bỏ các tập tục, hủ tục lạc hậu; xây dựng nông thôn mới và đời sống văn hóa ở khu dân cư; xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia... Các chính sách dành cho người có uy tín vùng đồng bào DTTS luôn được quan tâm thực hiện.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn tình trạng có lúc, có nơi nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền địa phương về vai trò, vị trí, của người có uy tín chưa thật đầy đủ; sự phân công, phân cấp, tranh thủ người có uy tín chưa được thống nhất; chưa ban hành quy chế, quy định cụ thể để hướng dẫn cơ sở trong việc phát huy vai trò của người có uy tín. Việc quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ người có uy tín còn hạn chế.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo của Ủy ban Dân tộc và tỉnh Nghệ An đều ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc của các đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Nghệ An; nhất là những đóng góp, vai trò quan trọng của họ cho công cuộc xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của tỉnh nói chung và các huyện miền núi nói riêng.

Các ý kiến phát biểu đều lưu ý, cấp ủy, chính quyền các cấp phải tạo điều kiện tốt nhất để phát huy vai trò người có uy tín; trong đó có vai trò giám sát, phản biện xã hội; tạo điều kiện cho người có uy tín tham gia góp ý xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương một cách kịp thời và hiệu quả nhất; đồng thời, quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ người có uy tín...

Nhân dịp này, 26 đại biểu người có uy tín được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, 24 đại biểu nhận giấy khen của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An và 150 đại biểu nhận giấy khen của Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nghệ An.

THÀNH CHÂU