Tiếp Đại sứ

Thứ Năm, 10/10/2019, 01:53:37

Ngày 9-10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Ðại sứ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thoong-xạ-văn Phôm-vi-hẳn tới chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.