Dự kiến chương trình Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thứ Bảy, 10/08/2019, 03:08:19

Ngày 9-8, Văn phòng Quốc hội cho biết: Từ ngày 12-8 đến ngày 16-8, Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ diễn ra tại Nhà Quốc hội, Hà Nội. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân khai mạc phiên họp và cùng các Phó Chủ tịch QH thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Theo chương trình dự kiến, tại phiên họp này UBTVQH sẽ tiến hành xem xét, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng. Theo đó, về công tác xây dựng pháp luật, sẽ cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của năm dự án Luật, bao gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước; Luật Chứng khoán (sửa đổi); Bộ luật Lao động (sửa đổi); Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Thư viện. Bên cạnh đó, sẽ xem xét dự thảo Nghị quyết giải thích một số điều của Luật Quy hoạch. Ðối với công tác giám sát, UBTVQH tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018”; Cho ý kiến về Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014- 2018”; Xem xét việc thực hiện các nghị quyết của UBTVQH về giám sát chuyên đề từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2018 và tổ chức chất vấn, trả lời chất vấn của đại biểu QH. Về các vấn đề kinh tế-xã hội, UBTVQH cho ý kiến về các nội dung sau: bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (vốn ngoài nước) cho hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình; dự thảo Nghị quyết của QH về miễn tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước.

PV