Phát huy vai trò quy tụ, tập hợp quần chúng

Thứ Sáu, 19/07/2019, 05:24:36

Ngày 18-7, tại Hà Nội, Hội đồng Công tác quần chúng T.Ư tổ chức hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ thời gian tiếp theo. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư, Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị.

Trong sáu tháng đầu năm, các hội quần chúng tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy vai trò tích cực trong việc tập hợp, đoàn kết và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, tích cực tuyên truyền, tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị- xã hội. Qua đó, góp phần cùng các cấp ủy đảng, chính quyền đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến với nhân dân hiệu quả, tích cực. Nhiều kết quả đạt được trong cải cách thủ tục hành chính, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc và khiếu nại, tố cáo của công dân... đã tiếp tục củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao cố gắng, nỗ lực của các hội quần chúng trong thời gian qua, đặc biệt trong tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến quần chúng nhân dân. Tham gia tích cực công tác xóa đói, giảm nghèo; giáo dục, đào tạo; chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ tài nguyên, môi trường... Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu các tổ chức quần chúng cần tiếp tục nâng cao tính chính trị, phát huy vai trò đại diện để quy tụ, tập hợp quần chúng tham gia sâu vào quá trình xây dựng, phát triển đất nước. Các tổ chức quần chúng cần tăng cường nắm, dự báo tình hình nhân dân, tình hình các giai tầng xã hội, phát hiện những vấn đề nảy sinh để kiến nghị, đề xuất các giải pháp xử lý. Bên cạnh đó, cần chủ động tham mưu, thể chế hóa hoạt động các tổ chức hội, đoàn thể thông qua xây dựng hệ thống luật, điều lệ; tích cực nghiên cứu triển khai nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

PV

Hòa Bình kỷ luật bảy đảng viên có con được nâng điểm thi
Sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ hơn, thiết thực, hiệu quả hơn, góp phần xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc (★)
Cảnh cáo ông Nguyễn Thành Nhơn, nguyên Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hậu Giang
Mặt trận Tổ quốc các cấp đổi mới mạnh mẽ, nâng cao vai trò, trách nhiệm với nhân dân
Triển lãm ảnh “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”
Đại biểu MTTQ Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Noi gương Bác - Việc gì có lợi cho dân thì làm
Bảo vệ quyền lợi của lao động di cư ở các nước CLMTV
Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Ðoàn
Từ góc nhìn của một người Mỹ gốc Việt (Tiếp theo và hết)(*)
Khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên
Bạn Nguyễn Thị Thúy Kiều đoạt giải Nhất Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng tuần thứ ba
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên lần thứ III
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh kỷ niệm 70 năm truyền thống
Phấn đấu trở thành trường học hiện đại, bản sắc và hội nhập, xứng tầm trung tâm quốc gia hàng đầu về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (*)