Phát huy vai trò quy tụ, tập hợp quần chúng

Thứ Sáu, 19/07/2019, 05:24:36

Ngày 18-7, tại Hà Nội, Hội đồng Công tác quần chúng T.Ư tổ chức hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ thời gian tiếp theo. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư, Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị.

Trong sáu tháng đầu năm, các hội quần chúng tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy vai trò tích cực trong việc tập hợp, đoàn kết và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, tích cực tuyên truyền, tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị- xã hội. Qua đó, góp phần cùng các cấp ủy đảng, chính quyền đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến với nhân dân hiệu quả, tích cực. Nhiều kết quả đạt được trong cải cách thủ tục hành chính, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc và khiếu nại, tố cáo của công dân... đã tiếp tục củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao cố gắng, nỗ lực của các hội quần chúng trong thời gian qua, đặc biệt trong tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến quần chúng nhân dân. Tham gia tích cực công tác xóa đói, giảm nghèo; giáo dục, đào tạo; chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ tài nguyên, môi trường... Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu các tổ chức quần chúng cần tiếp tục nâng cao tính chính trị, phát huy vai trò đại diện để quy tụ, tập hợp quần chúng tham gia sâu vào quá trình xây dựng, phát triển đất nước. Các tổ chức quần chúng cần tăng cường nắm, dự báo tình hình nhân dân, tình hình các giai tầng xã hội, phát hiện những vấn đề nảy sinh để kiến nghị, đề xuất các giải pháp xử lý. Bên cạnh đó, cần chủ động tham mưu, thể chế hóa hoạt động các tổ chức hội, đoàn thể thông qua xây dựng hệ thống luật, điều lệ; tích cực nghiên cứu triển khai nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

PV