ÐIỆN MỪNG

Thứ Tư, 26/06/2019, 02:42:16

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 28 ngày Quốc khánh Cộng hòa Xlô-vê-ni-a(25-6-1991-25-6-2019), ngày 25-6-2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện mừng tới Tổng thống Cộng hòa Xlô-vê-ni-a Bô-rút Pa-ho.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Cộng hòa Xlô-vê-ni-a Ma-rờ-gian Xa-rếch.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã gửi điện mừng tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Xlô-vê-ni-a Mi-rô Xê-ra.

* Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 28 Ngày Quốc khánh Cộng hòa Crô-a-ti-a (25-6-1991 - 25-6-2019), ngày 25-6-2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện mừng tới Tổng thống Cộng hòa Crô-a-ti-a Cô-lin-đa Gờ-ra-ba Ki-ta-rô-vích.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Cộng hòa Crô-a-ti-a An-đờ-rây Pờ-lên-cô-vích.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã gửi điện mừng tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và vấn đề châu Âu Cộng hòa Crô-a-ti-a Ma-ri-da Pây-xi-nô-vích.