Hội nghị lần thứ 16 Ðoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam

Thứ Ba, 25/06/2019, 05:13:14

Sáng 24-6, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 16 Ðoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam (khóa VIII), nhằm đánh giá kết quả công tác mặt trận sáu tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác sáu tháng cuối năm.

Dự hội nghị, có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Hầu A Lềnh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên.

Sáu tháng đầu năm 2019, công tác mặt trận được triển khai có trọng tâm, trọng điểm trên nhiều nội dung, lĩnh vực, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên đã nỗ lực triển khai nhiều hoạt động, tăng cường các biện pháp tuyên truyền, vận động, nắm tình hình, góp phần khích lệ, động viên các tầng lớp nhân dân, cùng các cơ quan Ðảng, Nhà nước giữ vững ổn định, củng cố niềm tin, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó trong các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài. Các hoạt động vì người nghèo, cứu trợ thiên tai được hệ thống Mặt trận quan tâm thường xuyên. Quỹ "Vì người nghèo" bốn cấp đã tiếp nhận hơn 500 tỷ đồng; công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền được duy trì và có những điểm mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến cho chương trình hoạt động của Mặt trận thời gian tới, trong đó tập trung công tác chuẩn bị tổ chức đại hội MTTQ các cấp và Ðại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội MTTQ các cấp được bảo đảm chặt chẽ và kịp thời, đúng tiến độ, quán triệt đầy đủ theo yêu cầu Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư T.Ư Ðảng; Công văn số 1115 của Thủ tướng Chính phủ. Sáu tháng cuối năm 2019 là thời điểm toàn hệ thống Mặt trận khẩn trương hoàn thành việc tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Ðại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, chính vì vậy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam đề nghị Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên tăng cường lực lượng và giải pháp để thực hiện thành công Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2019, với sáu nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm, với tinh thần, quan điểm xuyên suốt: quyết tâm, quyết liệt, quyết làm; công tác Mặt trận phải ngày càng thực chất, theo hướng gần dân, sát dân, vì lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

PV