Đoàn Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII làm việc tại tỉnh Bắc Ninh

Chủ Nhật, 23/06/2019, 01:59:44
Ngày 22-6, Đoàn công tác Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, Trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII làm Trưởng đoàn có buổi làm việc tại tỉnh Bắc Ninh về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng tại tỉnh.

Sau hơn ba năm thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội 19 của Đảng bộ tỉnh, Bắc Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, hoàn thành vượt mức 16 trong tổng số 26 chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 19 đề ra; một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội đứng đầu cả nước như về giá trị sản xuất công nghiệp, GRDP bình quân đầu người, kim ngạch xuất khẩu, thu hút vốn FDI, xây dựng nông thôn mới... Đối với thi hành Điều lệ Đảng trên các mặt được thực hiện nghiêm túc như việc học tập, quán triệt, cụ thể hóa Điều lệ Đảng; về đảng viên và công tác phát triển đảng viên; nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng; cơ quan lãnh đạo của Đảng ở địa phương; tổ chức cơ sở đảng; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng…

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá cao những thành tựu toàn diện tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong những năm qua. Đồng thời đề nghị tỉnh trong thời gian tới cần khắc phục một số nội dung như: còn một số địa phương chưa coi trọng công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; việc phát triển kinh tế chưa gắn liền với bảo vệ môi trường, giữ vững bản sắc văn hóa. Mặc dù các chỉ số phát triển kinh tế tốt nhưng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh chưa tương xứng với tiềm năng, điều kiện, cần tập trung khắc phục, đưa ra những giải pháp, nâng cao vị thế của tỉnh trên cả nước… Bắc Ninh đã bước đầu cải cách hành chính đạt kết quả nhưng các cấp chính quyền địa phương cần có các giải pháp tăng cường sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Cần tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nhất là phát triển ngành dịch vụ, đưa Bắc Ninh phát triển tương xứng với tiềm năng kinh tế, văn hóa, lịch sử vùng đất Kinh Bắc.

PV