Trao bò tặng hộ nghèo vùng biên Ia Grai

Thứ Tư, 19/06/2019, 02:34:30

Vừa qua, tại huyện Ia Grai (Gia Lai), Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) đã đến thăm và trao hai cặp bò sinh sản tặng hai hộ gia đình nghèo là chị Đậu Thị Ba ở làng Mít Kom 2, xã Ia O và gia đình anh Ksor Minh ở làng Tung Chúc, xã Ia Krai.

Trao bò tặng hộ nghèo vùng biên Ia Grai

Đại diện lãnh đạo Binh đoàn 15 tặng bò cho gia đình chị Đậu Thị Ba.

Mỗi cặp bò giống trị giá 25 triệu đồng, từ số tiền do cán bộ, chiến sĩ, công nhân, người lao động Binh đoàn 15 tự nguyện đóng góp. Theo kế hoạch, dịp này Binh đoàn 15 sẽ trao tám cặp bò giống tặng các hộ nghèo; xây tặng năm ngôi nhà đồng đội, một ngôi nhà đại đoàn kết, với tổng trị giá khoảng 700 triệu đồng cho gia đình quân nhân, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở những nơi đơn vị đóng quân.

Tin, ảnh: PHAN HÒA