Khích lệ các bộ, ngành, địa phương thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ

Thứ Tư, 22/05/2019, 03:53:56

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa gửi thư động viên, khích lệ lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, đơn vị, trên cương vị của mình, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và ý chí phấn đấu vươn lên của toàn thể đội ngũ, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

Thư của Thủ tướng Chính phủ có đoạn viết: Chúng ta đã đi qua gần nửa chặng đường của năm 2019, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực đang diễn biến rất nhanh, phức tạp; cạnh tranh ngày càng gay gắt trong khi nhiều quốc gia, đối tác lớn thay đổi, điều chỉnh chính sách đã và đang tác động, ảnh hưởng lớn trên nhiều mặt đến đất nước ta. Để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực, đổi mới tư duy hành động, cách làm, huy động sự vào cuộc và tinh thần đoàn kết, sức mạnh, ý chí vươn lên của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, tập trung khắc phục hạn chế, vượt qua khó khăn, thách thức, đưa đất nước ta vững bước đi lên trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã lựa chọn.

Theo đó, các bộ, ngành, địa phương cần tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; chủ động có chính sách, giải pháp phù hợp, hữu hiệu thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là những mặt hàng chủ lực. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ dự án, giải ngân vốn đầu tư công; khơi thông các nguồn vốn ngoài nhà nước, khuyến khích mạnh mẽ đầu tư tư nhân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; điều hành chủ động, linh hoạt chính sách tiền tệ, ưu tiên củng cố nền tảng vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tạo nền tảng ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội; quản lý thu ngân sách nhà nước, gắn với siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước,... Ngoài ra, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, quyết liệt chỉ đạo, triển khai đồng bộ các biện pháp ngăn chặn, dập dịch tả lợn châu Phi; có biện pháp đồng bộ bảo đảm tái đàn, phát triển mạnh mẽ chăn nuôi gia súc, gia cầm,...

Cùng xây dựng một ASEAN đoàn kết, vững mạnh, liên kết chặt chẽ, có vai trò, vị thế ở khu vực và quốc tế (*)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Phiên toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 34
Báo chí đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, phản ánh sinh động mọi mặt đời sống, tích cực tuyên truyền những giá trị tốt đẹp và đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực (★)
Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN tại Thái-lan
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gặp Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp xúc cử tri tại Vĩnh Long
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị
Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc tăng cường giao lưu hợp tác
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dự Cuộc gặp các lãnh đạo AIPA-ASEAN tại Thái-lan
Giao ban công tác dân vận các tỉnh, thành phố Đông Nam Bộ
Củng cố tổ chức cơ sở đảng địa bàn khó khăn, đặc thù
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Đồng hành cùng Thủ đô thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị
Đổi mới công tác tuyên giáo “nhạy bén, thiết thực, hiệu quả”
Đại lễ kỷ niệm 80 năm Khai đạo Phật giáo Hòa Hảo