Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của các DTTS

Thứ Tư, 22/05/2019, 03:49:44

Ngày 21-5, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) và Ngân hàng Thế giới tổ chức hội thảo công bố báo cáo nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của các dân tộc thiểu số (DTTS) tại Việt Nam”.

Theo báo cáo, kết nối hạ tầng và kết nối kinh tế, liên kết thị trường, cơ hội tham gia vào thị trường lao động là những yếu tố chính giúp một số nhóm DTTS có sự phát triển kinh tế cao hơn. Chính sách dân tộc nên tập trung vào đầu tư hỗ trợ sản xuất và xây dựng năng lực, tiếp cận thị trường lao động, trao quyền kinh tế cho phụ nữ; phát huy tiếng nói và vai trò dẫn dắt của người có uy tín trong cộng đồng vào thực hiện và giám sát các chương trình, chính sách phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Tăng cường kết nối thị trường, thúc đẩy liên kết giữa các doanh nghiệp và hộ DTTS sản xuất.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến, những thông tin và kết quả phân tích của báo cáo nghiên cứu có giá trị cho công tác hoạch định và quản lý chính sách dân tộc, là một trong những cơ sở để xây dựng Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS, miền núi và vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trình Quốc hội khóa 14 xem xét, quyết định vào Kỳ họp thứ 8, tháng 10-2019.

Diệu Linh