Hội nghị - Hội thảo

Thứ Ba, 21/05/2019, 03:00:26

Ngày 20-5, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban Kiểm tra T.Ư tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "Sự lãnh đạo của Ðảng đối với các cơ quan thực hiện chức năng trực tiếp đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay".

Tại hội thảo, các đại biểu, nhà khoa học đã thảo luận những vấn đề như: Nhận diện và chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, bất cập cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng; cần thiết hay không việc thành lập một cơ quan chuyên trách phòng, chống tham nhũng; làm thế nào để chống được tham nhũng ở các cơ quan trực tiếp thực hiện chức năng phòng, chống tham nhũng; làm rõ sự lãnh đạo của Ðảng về phòng, chống tham nhũng đối với các cơ quan này…

PV