Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Thứ Sáu, 15/03/2019, 01:35:05

Ngày 14-3, tại Hà Nội, đồng chí TRƯƠNG THỊ MAI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng, có buổi làm việc với Đảng đoàn Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật Việt Nam (Liên hiệp), nhằm đánh giá hoạt động của các hội quần chúng.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao những đóng góp của Liên hiệp trong việc tập hợp, đoàn kết đội ngũ văn nghệ sĩ; chỉ đạo, định hướng các hoạt động văn học nghệ thuật; phối hợp với các cơ quan nhà nước xây dựng cơ chế, chính sách đối với văn nghệ sĩ… Đồng chí nhấn mạnh, trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ chính trị của các hội văn học nghệ thuật càng trở nên phức tạp, nặng nề, nóng bỏng hơn bởi có nhiều vấn đề mới nảy sinh do tác động của cơ chế thị trường và mạng in-tơ-nét. Đối với lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, mỗi sáng tạo của cá nhân có ảnh hưởng lớn đến xã hội, có khả năng định hướng, dẫn dắt công chúng trong đời sống tinh thần. Vì vậy, Liên hiệp có nhiệm vụ thực hiện những quan điểm, đường lối văn học, nghệ thuật của Đảng, đáp ứng nhiệm vụ chính trị của Trung ương và địa phương; khi lựa chọn đội ngũ lãnh đạo của Liên hiệp, cần thận trọng để có được những người đủ phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, có kinh nghiệm, uy tín nghề nghiệp. Những ý kiến trao đổi và tâm tư chia sẻ tại buổi làm việc sẽ được tổng hợp, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, tham khảo để xây dựng các chủ trương, chính sách phù hợp.

* Sáng 14-3, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí VƯƠNG ĐÌNH HUỆ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công chủ trì phiên họp để rà soát, đôn đốc triển khai các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương từ năm 2021.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu, trên cơ sở Nghị quyết số 27 của Trung ương và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết này, trong năm nay và năm 2020, các bộ, ngành và địa phương phải chuẩn bị khung khổ thể chế để thực hiện cải cách, trong đó quan trọng nhất là xây dựng và phê duyệt Đề án vị trí việc làm, chức danh chức vụ cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang. Về hệ thống thang bảng lương, phải thiết kế thang, bảng lương nói chung và hệ thống thang, bảng lương của các chức danh tương đương trong hệ thống chính trị; tính toán chuyển lương cũ sang lương mới... “Trong quá trình chuẩn bị Đề án, nhiều vấn đề về cải cách lương đã sáng tỏ và được giải trình cụ thể nhưng giờ cần phải cụ thể hóa. Khó khăn nhất là ta đang chuẩn bị cơ sở cho cải cách lương trong bối cảnh chuẩn bị xây dựng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp nên việc này làm càng sớm càng tốt, càng có dư địa để bàn thảo kỹ”, Phó Thủ tướng nêu tinh thần với các bộ, ngành.

Về mối quan tâm lớn nhất là xây dựng Đề án vị trí việc làm, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, tinh thần của Nghị quyết 27 là Đề án phải bảo đảm nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của bộ máy gắn với tinh giản biên chế (mỗi năm giảm 2,5% biên chế), không chấp nhận xây dựng, phê duyệt Đề án vị trí việc làm nhưng biên chế vẫn tăng, không bảo đảm được mục tiêu; đồng thời lưu ý Bộ Nội vụ chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương xây dựng các chức danh lãnh đạo từ Trung ương tới cơ sở và phân loại tương đương các chức danh trong hệ thống chính trị để Bộ Chính trị sớm trình Trung ương cho ý kiến vào cuối năm nay.

Về nguồn lực chuẩn bị cho cải cách tiền lương, Phó Thủ tướng lưu ý Bộ Tài chính và các địa phương tập trung các nguồn lực tài chính dành cho cải cách lương, kể cả nguồn vượt thu ngân sách Trung ương và địa phương từ năm 2018-2020 để tăng lương, không để xảy ra tình trạng các địa phương xin dùng nguồn cải cách lương để chi cho việc khác…

* Ngày 14-3, đồng chí HOÀNG TRUNG HẢI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án Nhà máy nước mặt sông Đuống đặt trên địa bàn xã Phù Đổng và xã Trung Mầu, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Nhà máy nước mặt sông Đuống, được khởi công tháng 3-2017 có công suất 600 nghìn m3 nước/ngày đêm vào năm 2030, đến năm 2050 đạt 900 nghìn m3/ngày đêm. Tháng 10-2018, nhà máy đã vận hành giai đoạn I, với công suất 150 nghìn m3/ngày đêm và khởi công giai đoạn II, nâng công suất lên 300 nghìn m3/ngày đêm. Hiện nay, nhà máy đã hoàn thành gần 40% khối lượng thi công giai đoạn II, bảo đảm hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Phát biểu ý kiến kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Trung Hải đánh giá cao các đơn vị đã bảo đảm tiến độ thi công nhà máy. Các sở, ban, ngành UBND huyện Gia Lâm và người dân địa phương đã phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư thực hiện dự án nhanh chóng, chất lượng, hiệu quả. Đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới, cùng với việc mở rộng, nâng công suất nhà máy, chủ đầu tư cần tập trung phát triển mạng lưới cung cấp nước sạch. Các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để dự án thực hiện đúng tiến độ. Các địa phương dọc sông Đuống cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động xả thải để giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ nguồn nước mặt.

PV và TTXVN