Góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019

Thứ Bảy, 12/01/2019, 05:12:59

Ngày 11-1, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QÐND) Việt Nam tổ chức hội nghị cán bộ chính trị toàn quân triển khai nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị (CTÐ, CTCT) năm 2019. Thượng tướng Lương Cường, Bí thư T.Ư Ðảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam, chủ trì hội nghị.

Góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019

Thượng tướng Lương Cường, Bí thư T.Ư Ðảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QUANG THẮNG/Báo Quân đội nhân dân

Năm 2019, các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy T.Ư lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP) và xây dựng Ðảng bộ Quân đội năm 2019; các quy định của T.Ư, Quân ủy T.Ư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CTÐ, CTCT trong các nhiệm vụ, tập trung nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QS, QP năm 2019 và những năm tiếp theo.

PV