Kiên trì thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng bằng quyết tâm chính trị cao nhất

Chủ Nhật, 16/12/2018, 13:05:31

NDĐT – Sáng 16-12, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, Ủy viên Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng làm trưởng đoàn công tác T.Ư làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh về nội dung kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN).

Kiên trì thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng bằng quyết tâm chính trị cao nhất

Xác định công tác PCTN là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền phổ biến pháp luật về PCTN; chỉ đạo các cơ quan chức năng thanh tra, phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng, vụ án kinh tế nghiêm trọng, phức tạp mà dư luận xã hội quan tâm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã ban hành 28 văn bản cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của T.Ư để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ PCTN. Từ đầu năm đến nay, UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và giám sát theo chuyên đề đã kết luận bốn tổ chức đảng, 27 đảng viên có liên quan đến quản lý kinh tế, thi hành kỷ luật hai tổ chức đảng và 14 đảng viên. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện một số sai phạm tại 1.044 tổ chức, cá nhân, với tổng số tiền sai phạm được phát hiện qua thanh tra hơn 25 tỷ đồng, trong đó, kiến nghị thu hồi hơn 13,1 tỷ đồng, xử lý khác hơn 11,8 tỷ đồng; đã tiến hành xử lý trách nhiệm của bảy tập thể, 40 cá nhân. Cơ quan chức năng đã xử lý tám vụ, 21 bị cáo về tội danh tham nhũng, án kinh tế…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực vươn lên của đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh. Trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn nhưng địa phương vẫn đạt được những kết quả toàn diện, đời sống của người dân không ngừng được nâng cao. Thời gian qua, Hà Tĩnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đấu tranh PCTN, đã cụ thể hóa, quán triệt đầy đủ, kịp thời các chủ trương, văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác PCTN. Trong đó đã triển khai, thực hiện hiệu quả một số giải pháp đấu tranh PCTN như: đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt công tác đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ… Hà Tĩnh đã tích cực giải quyết các khiếu nại tố cáo, chỉ đạo và giải quyết kịp thời các sai phạm, vụ việc được xã hội quan tâm, phát huy có hiệu quả vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, ý kiến của người dân, dư luận, báo chí.

Đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý, công tác đấu tranh PCTN tuy đã có rất nhiều nỗ lực nhưng tính chất của loại tội phạm này không thể xử lý ngay trong một sớm một chiều và khi điều kiện kinh tế, xã hội phát triển sẽ xuất hiện thêm các hình thức vi phạm mới. Vì vậy, phải luôn kiên trì thực hiện nhiệm vụ bằng quyết tâm chính trị cao nhất; tích cực quán triệt sâu rộng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư, nâng cao nhận thức chung của cấp ủy và cả hệ thống chính trị để các cơ quan, đơn vị thấy được nguy cơ tham nhũng luôn tiềm ẩn và có thể xuất hiện bất cứ thời điểm nào; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và đòi hỏi cao trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong công tác PCTN; thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa, xác định các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao để tăng cường lãnh đạo, giám sát. Cùng với việc xử lý nghiêm, kịp thời cán bộ sai phạm, cần động viên cán bộ giám nghĩ giám làm và thực hiện việc điều chuyển cán bộ không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phát huy có hiệu quả vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, của các cơ cơ báo chí và đông đảo các tầng lớp nhân dân.

NGÔ TUẤN