Bắc Cạn có thêm tám xã đạt chuẩn quốc gia về y tế

Chủ Nhật, 16/12/2018, 04:18:42

Đến cuối năm 2018, tỉnh Bắc Cạn có thêm tám xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, gồm: Dương Quang (TP Bắc Cạn); Phong Huân, Đại Sảo (huyện Chợ Đồn); Kim Hỷ, Lương Thượng (huyện Na Rì); Lãng Ngâm (huyện Ngân Sơn); Cao Sơn, Tân Tiến (huyện Bạch Thông).

Qua đó, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 104 trong tổng số 122 xã, phường, thị trấn. Ngoài ra, tỉnh còn thực hiện thông tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đến tuyến huyện, hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho toàn bộ số hộ nghèo, góp phần nâng tần suất khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số đạt 1,2 lần/thẻ/năm. Bắc Cạn chỉ đạo củng cố, giữ vững các tiêu chí đã đạt, phấn đấu trước năm 2020, tất cả số xã, phường, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế.

TUẤN SƠN