Hỗ trợ đồng bào Chứt phát triển kinh tế

Chủ Nhật, 16/12/2018, 04:14:31

Dân tộc Chứt ở tỉnh Quảng Bình hiện có gần 1.700 hộ, với khoảng 7.000 người sinh sống tập trung tại 29 thôn, bản của ba huyện. Trong đó, tại huyện vùng cao Minh Hóa có 1.314 hộ, với 5.350 nhân khẩu. Trong những năm qua, huyện Minh Hóa đã tập trung hỗ trợ để người Chứt tự tạo lập đời sống và vươn lên.

Hỗ trợ đồng bào Chứt phát triển kinh tế

Đường vào vùng đồng bào dân tộc Chứt sinh sống được đổ bê-tông.

Dân tộc Chứt ở Minh Hóa gồm bốn tộc người là Sách, Rục, Mày, A Rem, sống tập trung theo cộng đồng dọc tuyến đường 12A và vùng biên giới Việt Nam - Lào. Đây là một trong 16 dân tộc rất ít người ở nước ta có điểm xuất phát thấp cả về kinh tế, đời sống, văn hóa. Sản xuất phụ thuộc vào thiên nhiên, cho nên năng suất thấp, đời sống đồng bào bấp bênh. Thực hiện đề án hỗ trợ đồng bào Chứt phát triển kinh tế - xã hội, huyện Minh Hóa đã ưu tiên và lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư cơ sở hạ tầng và hỗ trợ sản xuất. Năm năm qua, địa phương đã đầu tư vào vùng có đồng bào Chứt sinh sống hơn 67 tỷ đồng, xây dựng đường giao thông, chợ, trạm y tế, hỗ trợ sản xuất với số tiền 15 tỷ đồng, tổ chức hàng chục lớp tập huấn hướng dẫn cách canh tác, kỹ thuật trồng trọt. Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ, huyện Minh Hóa đã đầu tư thêm gần 35 tỷ đồng xây dựng hạ tầng, hỗ trợ sản xuất và trợ giúp học sinh nghèo có điều kiện đến trường.

Theo Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa Bùi Anh Tuấn, nhờ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, đến nay, 100% số xã, thôn vùng đồng bào dân tộc Chứt đã có điện, trong đó có sáu xã sử dụng điện năng lượng mặt trời do điện lưới chưa đến được. Người dân cơ bản không thiếu đất ở, bình quân mỗi hộ có khoảng 1,3 ha đất sản xuất. Ngoài trồng trọt, chăn nuôi, nhiều hộ dân tộc Chứt đã đầu tư trồng rừng, mở dịch vụ buôn bán. Các phong tục, tập quán lạc hậu dần bị xóa bỏ. Phong trào xây dựng bản, gia đình văn hóa được người dân tích cực hưởng ứng. Hiện nay, đã có ba bản đạt danh hiệu bản văn hóa. Tỷ lệ hộ gia đình được xem truyền hình đạt khoảng hơn 80%. Trong lĩnh vực giáo dục, con em đồng bào Chứt cơ bản được học tập đầy đủ, hệ thống trường, lớp đáp ứng nhu cầu. Vùng đồng bào dân tộc Chứt cơ bản không có tệ nạn xã hội và hoạt động tôn giáo trái phép.

Tuy nhiên, vùng định cư của bà con dân tộc Chứt thường bị ảnh hưởng trực tiếp của bão lũ, giao thông đi lại khó khăn do đường sá thường xuyên hư hỏng. Tỷ lệ hộ nghèo các xã đặc biệt khó khăn này còn rất cao. Trong khi đó, chương trình đầu tư cho các dân tộc thiểu số rất ít người theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025 chưa được triển khai.

Để góp phần hỗ trợ đồng bào dân tộc Chứt phát triển bền vững, huyện Minh Hóa tiếp tục thực hiện các chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung giải quyết những khó khăn cho người dân về nhà ở, nước sinh hoạt, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, nhân rộng các mô hình về chăn nuôi, trồng trọt và phát triển một số ngành, nghề phụ để giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Bài và ảnh: HƯƠNG GIANG