Hội thảo khoa học quốc tế về tư tưởng của Các Mác

Thứ Ba, 30/10/2018, 02:33:09

Trong hai ngày 29 và 30-10, tại Vĩnh Phúc, Viện Triết học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp Quỹ Rosa Luxemburg tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Tư tưởng của Các Mác về mối quan hệ giữa công bằng xã hội với dân chủ và ý nghĩa hiện thời của nó” nhân dịp kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Các Mác.

Hội thảo có sự tham gia của gần 100 học giả trong nước và quốc tế.

Tại Hội thảo, các học giả trong nước và quốc tế tập trung thảo luận ba nội dung chính: Làm rõ tư tưởng của Các Mác về công bằng xã hội, về dân chủ và mối quan hệ giữa công bằng xã hội với dân chủ; phân tích giá trị đương thời của tư tưởng Các Mác về công bằng xã hội, về dân chủ và mối quan hệ giữa công bằng xã hội với dân chủ trong bối cảnh mới; thực tiễn của Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế trong việc thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, thực hành dân chủ, giải quyết tốt mối quan hệ giữa công bằng xã hội và dân chủ.