Hoạt động đối ngoại

Thứ Năm, 25/10/2018, 01:43:10

Trong hai ngày 22 và 23-10, Ðoàn công tác do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dẫn đầu, đã có chuyến nghiên cứu, tìm hiểu một số vấn đề lý luận và thực tiễn tại Ðức.

Tại cuộc làm việc với đoàn công tác, từ thực tiễn nước Ðức và thế giới, các đại biểu Ðảng Cộng sản Ðức khẳng định những giá trị bền vững của Chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Ðại diện Ðảng Cộng sản Ðức cho biết, nước Ðức mặc dù là một nước phát triển, song xã hội vẫn tồn tại nhiều vấn đề như sự phát triển không đồng đều giữa khu vực, phân hóa giàu nghèo ngày càng sâu sắc, các chính sách an sinh xã hội không bảo đảm

cuộc sống đầy đủ của người dân, nhất là người lao động nghèo. Những bất cập trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế, nhà ở, lương hưu… khiến xã hội Ðức bị chia rẽ. Trong bối cảnh đó, một bộ phận không nhỏ trong xã hội Ðức phải dùng lý luận của Mác để mổ xẻ, phân tích và tìm hướng giải quyết các tồn tại xã hội, tìm lại những mặt ưu việt của Chủ nghĩa xã hội hiện thực trước đây.

Chia sẻ thông tin với phía bạn, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết, hơn 30 năm qua, Việt Nam tiến hành công cuộc đổi mới theo con đường xã hội chủ nghĩa và đã giành những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Ðó là kết quả sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện mới.

★ Tại trụ sở Bộ Kinh tế và Năng lượng Ðức, Ðoàn công tác đã tìm hiểu các vấn đề liên quan cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mà Ðức được xem là quốc gia khởi xướng. Chuyên gia hàng đầu của Bộ Kinh tế và Năng lượng đã chia sẻ những nền tảng, kinh nghiệm trong quá trình chuẩn bị cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 của nước Ðức, có ý nghĩa rất quan trọng đối với Việt Nam.

★ Liên quan vấn đề bảo vệ quyền lợi người lao động trong tình hình mới, Ðoàn công tác đã có buổi làm việc với Liên hiệp Công đoàn Ðức. Tại Ðức hiện có tám công đoàn ngành khác nhau, một số công đoàn ngành có sự phối hợp chặt chẽ với các chính đảng, dựa trên những mối quan tâm chung.

★ Làm việc với Viện Friedrich Ebert Stiftung (FES), quỹ chính trị lớn nhất và lâu đời nhất tại Ðức, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và Ðoàn đã trao đổi ý kiến, tìm hiểu về những vấn đề mà Việt Nam, Ðức và thế giới quan tâm. Theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, giữa Việt Nam và Viện FES đã có truyền thống hợp tác trong nhiều năm, ở nhiều cấp độ khác nhau và đây là cơ sở để hai bên cùng tăng cường trao đổi, hợp tác trong thời gian tới.

★ Cũng trong chuyến công tác, Ðoàn đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi với cán bộ, nhân viên Ðại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và công tác tại Ðức về những vấn đề nổi bật trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước.