Giao ban công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp

Thứ Năm, 11/10/2018, 02:01:56
Ngày 10-10, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024. Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Hầu A Lềnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Theo báo cáo của tất cả 63 tỉnh, thành phố, dự kiến có 1.650 đơn vị MTTQ Việt Nam cấp xã tiến hành tổ chức Đại hội trong quý IV năm 2018 (chiếm 14,78% số xã, phường, thị trấn), còn lại sẽ tiến hành tổ chức đại hội sau khi rút kinh nghiệm từ những đại hội điểm của địa phương tổ chức. Tại Hội nghị, đại biểu từ các điểm cầu đã chia sẻ những thuận lợi, những kết quả bước đầu trong triển khai tổ chức đại hội điểm cấp xã, đồng thời nêu rõ một số vấn đề trong quá trình tổ chức đại hội…

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn yêu cầu việc tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam, Mặt trận các cấp cần chú trọng sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền; phát huy vai trò của Ban Thường trực, các ban tham mưu thực hiện, triển khai có hiệu quả các văn bản, hướng dẫn của T.Ư. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ tại đại hội cần nêu rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm; rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; chương trình hành động của Đại hội cần bám sát tinh thần nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các chỉ thị, kết luận của Ðảng và phù hợp tình hình thực tiễn… Đồng chí lưu ý MTTQ các cấp quan tâm tới công tác tuyên truyền để đại hội thật sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

PV