Miễn nhiệm Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Đác Nông

Thứ Sáu, 05/10/2018, 16:11:48

NDĐT - Ngày 5-10, Văn phòng UBND tỉnh Đác Nông cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Đác Nông, Nguyễn Bốn vừa ký quyết định miễn nhiệm chức vụ đối với Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Vũ Thị Ái Duyên, kể từ ngày 1-10-2018.

Miễn nhiệm Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Đác Nông

Sở VH-TT-DL tỉnh Đác Nông, nơi bà Vũ Thị Ái Duyên làm Giám đốc vừa bị bãi nhiệm.

Theo quyết định, bà Duyên bị miễn nhiệm chức vụ vì vi phạm các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền. Trước ngày 1-10-2018, có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu và những công việc đang làm cho lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL). Nhiệm vụ của bà Duyên sau khi bị miễn nhiệm sẽ do lãnh đạo Sở VH-TT-DL phân công theo thẩm quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh Đác Nông, Nguyễn Bốn cũng đã ký quyết định giao quyền phụ trách Sở VH-TT-DL cho Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL, Lê Ngọc Quang, kể từ ngày 1-10-2018.

Bà Vũ Thị Ái Duyên được bổ nhiệm Giám đốc Sở VH-TT-DL vào tháng 6-2017. Trước khi được bổ nhiệm, bà Duyên là Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đác Nông.

CHẤN HƯNG