Hà Nội đề xuất không tổ chức HĐND ở cấp xã, phường, thị trấn

Thứ Hai, 01/10/2018, 16:51:02

NDĐT - Sáng 1-10, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa 16 đã tiến hành hội nghị lần thứ 15 để xem xét, thảo luận về bốn nội dung quan trọng, trong đó có Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị.

Hà Nội đề xuất không tổ chức HĐND ở cấp xã, phường, thị trấn

Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa 16.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo cho biết, sau khi tiếp thu tối đa các ý kiến, đến thời điểm này, dự thảo Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội đề xuất hai phương án tổ chức chính quyền đô thị.

Trong đó, phương án 1, xây dựng mô hình tổ chức hai cấp chính quyền (cấp thành phố và cấp quận, huyện, thị xã); một cấp hành chính (tại xã, phường, thị trấn). Theo đó, chính quyền thành phố và quận, huyện, thị xã cơ bản giữ nguyên như hiện nay, gồm có HĐND và UBND. Còn ở cấp xã, phường, thị trấn sẽ không tổ chức HĐND, mà chỉ tổ chức cơ quan hành chính theo thiết chế UBND.

Phương án 2, xây dựng mô hình tổ chức một cấp chính quyền (thành phố), một cấp hành chính (quận, huyện, thị xã) và một cơ quan hành chính đại diện (xã, phường, thị trấn). Theo đó, tổ chức chính quyền TP Hà Nội cơ bản thực hiện như phương án 1. Ở quận, huyện, thị xã là một cấp chính quyền không đầy đủ, không tổ chức HĐND quận, huyện, chỉ tổ chức cơ quan hành chính theo thiết chế UBND. Ở cấp xã, phường, thị trấn cũng chỉ tổ chức cơ quan hành chính đại diện gọi là Ban đại diện hành chính, không tổ chức HĐND.

Ông Vũ Đức Bảo cho biết, cả hai phương án đều có ưu điểm, nhược điểm riêng, chỉ khác nhau về mức độ cải cách, đổi mới đối với chính quyền các cấp của TP Hà Nội từng bước, theo lộ trình, nhất là cấp huyện và cấp xã.

“Căn cứ ưu điểm, hạn chế của hai phương án nêu trên; để phù hợp việc cải cách, đổi mới đồng bộ, nhưng có bước đi thận trọng, tránh gây xáo trộn; Tổ soạn thảo Đề án đề nghị trong thời điểm hiện nay, việc thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị của TP Hà Nội sẽ thực hiện theo phương án 1”, ông Bảo nêu rõ.

Về lộ trình triển khai Đề án thí điểm quản lý mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội, Thành ủy dự kiến, tháng 12-2018, Hà Nội sẽ báo cáo Đề án với Bộ chính trị. Nếu được Bộ Chính trị thông qua Đề án và ban hành Nghị quyết thí điểm đề án này, thì trong quý I-2019, Hà Nội sẽ báo cáo Chính phủ. Đến quý IV-2019, sẽ trình Quốc hội xây dựng và ban hành Nghị quyết cho phép làm thí điểm. Nếu được Quốc hội thông qua, Hà Nội sẽ xây dựng lộ trình thực hiện Đề án cụ thể.

Tại hội nghị, đa số lãnh đạo các quận, huyện của Thành phố đều thống nhất với đề xuất thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị TP Hà Nội theo phương án 1, tức bỏ HĐND cấp xã, phường, thị trấn. Trong đó, các đại biểu đề xuất, Thành phố nên đề ra lộ trình thực hiện phù hợp, trước mắt sẽ bỏ HĐND cấp phường từ đầu nhiệm kỳ tới (2021-2026), sau đó mới thực hiện bỏ HĐND cấp xã, thị trấn từ đầu nhiệm kỳ 2026-2031.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị cần làm tốt khâu chuẩn bị đội ngũ cán bộ để khi thực hiện có thể vận hành hiệu quả ngay; đồng thời, tăng cường các kênh giám sát, quản lý cán bộ.

QUỐC TOẢN