Bắc Cạn giúp nông dân phát triển sản xuất

Chủ Nhật, 16/09/2018, 01:52:40
Thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh Bắc Cạn quản lý, ủy thác hiệu quả hơn 567 tỷ đồng vốn hỗ trợ nông dân và tín dụng chính sách. Quỹ Hỗ trợ nông dân cho hơn 1.069 lượt hội viên vay hơn 30 tỷ đồng đầu tư xây dựng 84 mô hình sản xuất.
Bắc Cạn giúp nông dân phát triển sản xuất

Mô hình trồng cây ăn quả của người dân xã Dương Phong, huyện Bạch Thông (Bắc Cạn) cho thu nhập cao và ổn định mỗi năm. Ảnh: Quý Đôn

Vốn tín dụng Ngân hàng Chính sách xã hội cho hơn 20 nghìn lượt hộ vay với dư nợ hơn 537 tỷ đồng. Hội cung ứng 4.087 tấn phân bón, 120.428 cây giống, 21.973 con giống, xây dựng 140 hầm bi-ô-ga, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 244.910 lượt hội viên, hỗ trợ thành lập 482 nhóm sở thích sản xuất nông nghiệp, phối hợp xây dựng và hướng dẫn sử dụng nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý nông sản. Thông qua hoạt động hỗ trợ hiệu quả, các cấp hội có 19.375 lượt hội viên đạt sản xuất, kinh doanh giỏi; giúp 7.503 hộ thoát nghèo. Bắc Cạn phấn đấu đến năm 2023, mỗi năm vận động xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân tăng trưởng 10% so với năm trước; giảm tỷ lệ hội viên nghèo từ 2,5 đến 3%.

TUẤN SƠN