Ba nhóm giải pháp lớn xây dựng đô thị thông minh

Chủ Nhật, 16/09/2018, 01:34:41
Ngày 15-9, UBND thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị “Mời gọi đầu tư xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh và Trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội”. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dự.

Cuối năm 2017, TP Hồ Chí Minh ban hành Đề án xây dựng thành phố trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2017 - 2025 và là địa phương công bố đề án đô thị thông minh sớm nhất cả nước. Để xây dựng đô thị thông minh, thành phố kêu gọi đầu tư nhiều dự án quan trọng: xây dựng mô hình, kiến trúc tổng thể của Trung tâm điều hành đô thị thông minh; nâng cấp hệ thống tổng đài khẩn cấp liên thông 113 - 114 - 115; tích hợp, xây dựng Trung tâm tiếp nhận và xử lý thông tin khẩn cấp, cứu hộ cứu nạn thông qua đầu số viễn thông duy nhất; mở rộng Cổng thông tin 1022 thành Cổng thông tin tiếp nhận và giải đáp cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức; tích hợp hệ thống các trạm quan trắc môi trường; xây dựng và tích hợp Trung tâm quản lý chuyên ngành giáo dục, y tế; xây dựng Trung tâm điều hành giao thông thông minh; triển khai nền tảng tích hợp công nghệ cho Trung tâm điều hành; xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng cần thiết cho Trung tâm điều hành đô thị thông minh.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ ba nhóm giải pháp lớn. Trước hết là xây dựng chính quyền trách nhiệm, chính quyền thông minh, làm việc hiệu quả, trong đó các bước ra quyết định của chính quyền phải được hoàn thiện, nâng cao chất lượng. Kế tiếp là xây dựng môi trường để thực hiện sự tương tác giữa bốn chủ thể. Cuối cùng là ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ điện toán đám mây, công nghệ dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo để góp phần làm cho quá trình tiếp nhận, lưu trữ và xử lý thông tin ngày càng hiệu quả. Để thực hiện các nhóm giải pháp này, trước mắt, thành phố sẽ đầu tư hình thành cơ sở dữ liệu tích hợp mở về dân cư, kinh tế, giáo dục, giao thông… đồng thời, xây dựng trung tâm mô phỏng và dự báo chiến lược phát triển kinh tế - xã hội phục vụ cho cấp thành phố, các sở, ngành, quận, huyện gắn với công tác bảo đảm an toàn thông tin, an toàn cho hệ thống hạ tầng viễn thông, an ninh mạng.

PV