Vĩnh Long ưu tiên đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Chủ Nhật, 10/07/2016, 14:46:27

Một trong những chương trình trọng tâm của tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020 là đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Một số chỉ tiêu được tỉnh phấn đấu thực hiện trong giai đoạn này là: tất cả công chức cấp xã qua đào tạo chuyên ngành đạt chuẩn và được phân công nhiệm vụ phù hợp; 50% số giảng viên trường cao đẳng, 70% số giảng viên trường đại học có trình độ từ thạc sĩ trở lên; thành lập một trường đại học đạt chuẩn; đạt tỷ lệ 43 cán bộ y tế trên 10.000 dân.

Vĩnh Long ưu tiên đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Thu hoạch chè tại Xí nghiệp chè Tây Sơn, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Ảnh: ĐẬU BÌNH

Đồng thời, tỉnh phấn đấu đào tạo nghề cho 315.400 lao động, trong đó 80% số lao động sau đào tạo được giải quyết việc làm; tỷ lệ lao động có chuyên môn kỹ thuật đạt 75%...

Để đạt mục tiêu đề ra, Vĩnh Long xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ và kế hoạch đào tạo theo mục tiêu chung là đủ số lượng, tiêu chuẩn và cơ cấu đồng bộ. Tỉnh xây dựng chương trình đào tạo, ngành nghề đào tạo phù hợp nhu cầu của tỉnh, vùng, bảo đảm chuẩn đầu ra; rà soát, điều chỉnh, bổ sung cơ chế chính sách trong việc đãi ngộ, thu hút người tài, cán bộ khoa học, quản lý về làm việc tại địa phương.

Thực hiện chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giai đoạn 2011-2015, tỉnh Vĩnh Long có 100% số cán bộ lãnh đạo, quản lý và trưởng, phó ngành tỉnh, huyện có trình độ đại học, cao cấp lý luận chính trị; hơn 95% số công chức cấp xã được đào tạo chuyên ngành đạt chuẩn. Trong 5 năm, tỉnh tuyển sinh đào tạo nghề cho hơn 174.600 người; tổ chức 2.277 lớp dạy nghề cho gần 67.500 lao động nông thôn; hơn 82% số lao động có việc làm sau khi học nghề; tỷ lệ lao động có chuyên môn kỹ thuật đạt hơn 55%.

* Hà Tĩnh gắn tái cơ cấu ngành nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới

Chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới được Tỉnh ủy Hà Tĩnh tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ và đạt kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Các chính sách của tỉnh đã thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia chương trình này, góp phần thúc đẩy quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Nhiều doanh nghiệp lớn chú trọng đầu tư sản xuất các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực. Giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân đạt hơn 70 triệu đồng/ha/năm, tăng 26 triệu đồng so với năm 2010. Chăn nuôi phát triển mạnh và chiếm 50% giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp; Dự án chăn nuôi bò của Công ty cổ phần Bình Hà, quy mô hơn 254 nghìn con; Dự án nuôi bò giống và bò thịt chất lượng cao của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh, quy mô 1.500 con bò sinh sản và 20 nghìn con bò thịt/năm hoạt động có hiệu quả.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Hà Tĩnh hình thành hàng trăm mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư; 52 xã (chiếm 22,6%) đạt chuẩn nông thôn mới; không còn xã đạt dưới tám tiêu chí. Hà Tĩnh phấn đấu có hơn 50% số xã và từ ba đến bốn huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020.

PV và TTXVN