ÐIỆN MỪNG

Thứ Ba, 08-09-2020, 01:25

Nhân dịp Ngài Ra-ít I-a-tim được bầu làm Chủ tịch Thượng viện của Ma-lai-xi-a, ngày 7-9-2020, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi Ðiện chúc mừng.