Ðiện mừng

Thứ Sáu, 21-02-2020, 05:04

Nhân dịp ông Mi-lốt Vi-xchin được bầu làm Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc, ngày 20-2, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi điện mừng.