Bổ sung xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo

Thứ Bảy, 27/10/2018, 03:57:30

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định bổ sung xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) vào danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2018 - 2020 theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25-1-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020.

Hiện có 291 xã thuộc 23 tỉnh được hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 2-9-2016 của Thủ tướng phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

PV