Điện mừng

Thứ Hai, 19-10-2020, 02:29

Nhân dịp Công đảng Niu Di-lân giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử ngày 17-10-2020, cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng đến Thủ tướng Niu Di-lân Gia-xin-đa A-đơn.

Trong điện mừng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chúc mừng thắng lợi của Công đảng và cá nhân Thủ tướng Gia-xin-đa A-đơn. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành công của Công đảng và cá nhân bà Thủ tướng Gia-xin-đa A-đơn trong phát triển kinh tế, xã hội, ứng phó khủng hoảng và đại dịch Covid-19 trong nhiệm kỳ qua; tin tưởng rằng Chính phủ Niu Di-lân, dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Gia-xin-đa A-đơn sẽ đạt được nhiều thành tựu mới.
 
 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Niu Di-lân và Thủ tướng Gia-xin-đa A-đơn đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Niu Di-lân phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.