Điện mừng

Thứ Sáu, 13-12-2019, 04:17

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 56 Quốc khánh nước Cộng hòa Kê-ni-a (12-12-1963 - 12-12-2019), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện mừng đến Tổng thống nước Cộng hòa Kê-ni-a U-hu-ru Kên-dát-ta.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Kê-ni-a Mô-ni-ca Giu-ma.