Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ nâng cao vai trò lãnh đạo và chất lượng đào tạo
Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ nâng cao vai trò lãnh đạo và chất lượng đào tạo

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ (tỉnh Bắc Ninh) đã triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp, tập trung phát huy vai trò tổ chức đảng, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, nổi bật trong mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học.

Góp phần tạo động lực phát triển từ cơ sở
Góp phần tạo động lực phát triển từ cơ sở

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) luôn đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tinh thần yêu nước sáng tạo, tự quản của nhân dân tại nhiều địa phương trên cả nước. Thành quả đó góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị địa bàn vững mạnh.

Tăng cường kỷ cương, trách nhiệm thực thi công vụ
Tăng cường kỷ cương, trách nhiệm thực thi công vụ

Ngày 28-2, Thanh tra tỉnh Lạng Sơn (cụm phó cụm thi đua số 4) đăng cai tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua Thanh tra các tỉnh miền núi phía bắc năm 2020. Tham dự có đại diện Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo thanh tra bảy tỉnh gồm: Điện Biên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu và Sơn La.

Quảng Nam đổi mới công tác vận động quần chúng
Quảng Nam đổi mới công tác vận động quần chúng

Những năm gần đây, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, Tỉnh ủy Quảng Nam luôn quan tâm đến công tác dân vận; trong đó coi công tác vận động quần chúng là một trong những nhiệm vụ chính trị rất quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều giải pháp tích cực trong công tác này.

Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng ở địa bàn khó khăn (Tiếp theo và hết) (*)
Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng ở địa bàn khó khăn (Tiếp theo và hết) (*)

Bài 2: Xây dựng đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu tình hình mới

Nhờ thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cho đảng viên, xây dựng đội ngũ cấp ủy, bí thư chi bộ ở những địa bàn khó khăn đến nay, về cơ bản các cấp ủy nơi đây đã bảo đảm số lượng và chất lượng. Chất lượng đảng viên tốt đã góp phần mang lại nguồn sinh lực mới cho phong trào cách mạng địa phương. Tuy nhiên, để đáp ứng thực tiễn phong phú của cuộc sống, đòi hỏi phải tiếp tục có thêm nhiều giải pháp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSÐ) và phát triển đảng viên đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Nghĩa tình từ những “Mái ấm công đoàn”
Nghĩa tình từ những “Mái ấm công đoàn”

Mùa xuân năm nay càng ấm áp, hạnh phúc hơn đối với những công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi những “Mái ấm công đoàn” được hoàn thành thắm đượm nghĩa tình của công đoàn, đồng nghiệp.

Những chuyến xe hạnh phúc
Những chuyến xe hạnh phúc

Với mong muốn chia sẻ, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, dân tộc thiểu số, con em gia đình chính sách... vượt khó học tốt, bảy năm nay, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam (VSDS) đã hỗ trợ gần 9.000 bạn trẻ trở về quê hương qua nhiều chương trình đồng hành.

Chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi
 Chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi

Kết quả cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở cả nước năm 2019 cho thấy, tỷ trọng dân số Việt Nam từ 15 đến 64 tuổi chiếm 68,0%. Việt Nam là một trong những nước có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất trong khu vực.

Đại hội điểm cấp cơ sở bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy xã ở Sóc Trăng
Đại hội điểm cấp cơ sở bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy xã ở Sóc Trăng

NDĐT - Ngày 20-2, Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đảng bộ xã Tham Đôn, thuộc Đảng bộ huyện Mỹ Xuyên đã khai mạc. Đây là đảng bộ cơ sở được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng chọn tổ chức đại hội điểm bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy.

Biểu dương 43 đảng viên là chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu
Biểu dương 43 đảng viên là chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu

NDĐT - Ngày 20-2, tại Đà Nẵng, 43 Đảng viên là chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đã được Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng biểu dương, ghi nhận những đóng góp của các Đảng viên trong hoạt động công đoàn và xây dựng Đảng.