Vĩnh Long hoàn thành công tác bổ sung quy hoạch nhân sự

Thứ Năm, 09/04/2020, 03:12:20

Theo Tỉnh ủy Vĩnh Long, đến nay, các cấp ủy đảng đã hoàn thành rà soát, điều chỉnh, bổ sung chuẩn bị nguồn nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kết quả, đã bổ sung 60 đồng chí ở cả ba cấp, trong đó quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bổ sung 17 đồng chí, quy hoạch Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ sung một đồng chí, quy hoạch Trưởng Đoàn đại biểu QH bổ sung một đồng chí. Tổng số cán bộ quy hoạch cấp ủy cơ sở là 2.281 đồng chí (dưới 35 tuổi đạt 28,89%; nữ đạt 35,82%); cấp huyện và tương đương 625 đồng chí (dưới 35 tuổi đạt 12,64%; nữ đạt 27,36%)… Đối với cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Vĩnh Long có tổng số có 105 đồng chí, trong đó dưới 40 tuổi đạt 17,14%; nữ đạt 31,42%; người dân tộc thiểu số đạt 1,9%; 100% có trình độ đại học trở lên và cao cấp lý luận chính trị.

PV

Hàng nghìn hộ nông dân được vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân

Ngày 8-4, Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh cho biết, trong quý I năm 2020, Hội đã vận động, bổ sung nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân gần 378 triệu đồng, nâng tổng nguồn vốn hơn 163 tỷ đồng. Công tác tiếp nhận và thẩm định hồ sơ vay vốn ngày càng được thực hiện chặt chẽ từ cấp thành phố đến cấp xã, phường, thị trấn.

Trong quý I, Hội Nông dân thành phố thực hiện giải ngân hơn 44 tỷ đồng cho 1.090 hộ hội viên, trong đó, Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố tiếp nhận và giải ngân 131 dự án vay vốn từ các đơn vị Quỹ Hỗ trợ nông dân quận, huyện gửi về với tổng số tiền là hơn 41 tỷ đồng cho 931 hộ vay là hội viên nông dân đang sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố, nâng tổng dư nợ Quỹ hơn 157 tỷ đồng/4.038 hộ vay.

PV