Sơn La xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc

Thứ Năm, 03/10/2019, 05:25:08

Những năm qua, tỉnh Sơn La đã lãnh đạo và chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật, quy hoạch thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh được quan tâm, đầu tư phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sơn La xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc

Du khách trải nghiệm bơi xuồng ở Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng, xã Gáo Giồng (huyện Cao Lãnh, Ðồng Tháp). Ảnh: THÀNH NGUYỄN

Tỉnh chú trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh và thực hiện một cách nền nếp; làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức học tập cho cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, người lao động. Cụ thể, tỉnh đã mở 36 lớp đảng viên mới cho 2.699 đảng viên; 73 lớp bồi dưỡng nhận thức về Ðảng cho 3.607 quần chúng; 13 lớp tập huấn cho 977 bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn, bí thư chi bộ, đảng bộ cơ sở trong toàn tỉnh. Ðồng thời, tỉnh Sơn La đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức quốc phòng - an ninh cho hơn 45 nghìn lượt cán bộ, đảng viên; hơn 100 nghìn lượt học sinh, sinh viên, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Lực lượng dân quân tự vệ của địa phương được xây dựng vững mạnh, rộng khắp, đạt 1,97% dân số; hằng năm giao quân đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm an toàn, đúng luật. Các chương trình, kế hoạch công tác giáo dục quốc phòng - an ninh được tỉnh Sơn La tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả đã làm chuyển biến và nâng cao nhận thức cho các cấp, ngành và nhân dân, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt về đường lối quân sự của Ðảng trong tình hình mới. Qua đó, tỉnh đã xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; coi trọng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh.

* Ðồng Tháp là tỉnh nông nghiệp, với gần 70% dân số sinh sống ở nông thôn; điều kiện tự nhiên, thời tiết, khí hậu nhiệt đới gió mùa, đất đai màu mỡ, nước ngọt quanh năm; nền nông nghiệp phong phú với nhiều sản vật nổi tiếng, đặc biệt là hoa, trái cây, thủy sản. Du lịch cộng đồng, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao mới hình thành và phát triển tại tỉnh Ðồng Tháp trong những năm gần đây, bước đầu đã góp phần đa dạng hóa, làm phong phú sản phẩm, tăng thêm sự lựa chọn cho du khách khi tìm hiểu, trải nghiệm, khám phá vẻ đẹp của quê hương, con người, văn hóa Ðồng Tháp. Mô hình nông nghiệp công nghệ cao gắn với phát triển du lịch ở tỉnh đang được phổ biến. Ðiểm nổi bật ở tỉnh Ðồng Tháp là phát triển nông nghiệp. Mỗi năm sản lượng lúa đạt 3,3 triệu tấn, đứng thứ ba trong cả nước, trồng xoài đạt hơn 9.000 ha, chiếm 18% diện tích xoài của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh có làng trồng hoa kiểng hơn 600 ha; nuôi cá tra ở Ðồng Tháp đứng đầu cả nước với sản lượng hơn 470 nghìn tấn/năm… Ðây là những mặt hàng thế mạnh, hướng đến sản xuất công nghệ cao gắn với phát triển du lịch.

Mô hình nông nghiệp công nghệ cao gắn với phát triển du lịch ở tỉnh Ðồng Tháp đã góp phần thúc đẩy ngành du lịch khởi sắc với nhiều dấu ấn; gần chín tháng năm 2019 đã thu hút hơn 2,8 triệu lượt du khách đến tham quan du lịch, tăng hơn 12% so cùng kỳ. Du lịch cộng đồng ở Ðồng Tháp hiện xếp thứ ba khu vực đồng bằng sông Cửu Long về số lượng du khách...

PV và TTXVN