Hội nghị - hội thảo

Chủ Nhật, 14/07/2019, 01:59:01

Ban Chỉ đạo T.Ư các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa tổ chức Hội nghị đề xuất giải pháp giảm nghèo cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công.

Tại hội nghị, ý kiến đại diện các địa phương tập trung thảo luận về thực trạng, nguyên nhân nghèo của các hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công, từ đó đề xuất giải pháp phù hợp tình hình đặc điểm thực tế của các hộ, nhằm bảo đảm đời sống của người có công thuộc hộ nghèo từng bước được nâng lên. Theo số liệu tổng hợp, đến cuối năm 2018, cả nước vẫn còn hơn 16 nghìn hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công, chiếm khoảng 1,2% tổng số hộ nghèo trong cả nước. Chủ trương của Đảng và Nhà nước là không để gia đình người có công với cách mạng sống dưới mức trung bình của cả nước; phấn đấu đến hết năm 2020 sẽ không còn hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công. Để đạt mục tiêu nêu trên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các địa phương có giải pháp hỗ trợ cho các hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách vươn lên thoát nghèo, tiếp cận đầy đủ dịch vụ xã hội cơ bản với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

PV