Tiếng nói từ cơ sở

Góp phần ngăn chặn tình trạng khai thác gỗ rừng trái phép

Thứ Bảy, 15/06/2019, 02:00:49

Tỉnh Quảng Nam có tài nguyên rừng đa dạng, phong phú. Tỉnh đã ban hành chủ trương đóng cửa rừng từ lâu nhưng nhiều người dân ở các huyện miền núi vẫn vào rừng khai thác gỗ tự nhiên về làm nhà ở.

Theo thống kê, chỉ tính từ năm 2018 đến nay, cơ quan chức năng của tỉnh đã phát hiện hàng chục vụ khai thác, cất giữ lâm sản trái phép với mục đích làm nhà ở. Thực tế, con số này còn cao hơn rất nhiều. Tỉnh Quảng Nam đang triển khai kế hoạch sắp xếp chỗ ở và ổn định sản xuất cho khoảng 5.000 hộ dân ở khu vực miền núi giai đoạn 2017 - 2020. Theo lãnh đạo một số địa phương, khi di dời về vị trí mới, một bộ phận người dân chưa hiểu đúng chủ trương sắp xếp dân cư, cho nên đã vào rừng khai thác gỗ trái phép để làm nhà ở. Hiện rất nhiều hộ dân ở khu vực miền núi tại đây có nhu cầu gỗ làm nhà, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với rừng tự nhiên.

Nguyên nhân của thực trạng này là do công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cũng như việc quản lý bảo vệ rừng còn nhiều hạn chế, bất cập. Trách nhiệm này trước hết thuộc về cấp ủy, chính quyền và cơ quan chức năng địa phương. Nhìn rộng hơn, trước một chủ trương lớn của tỉnh, giải pháp, trách nhiệm triển khai của các cấp, các ngành chưa kịp thời, sát thực và hiệu quả.

Tỉnh Quảng Nam mới đây đã chỉ đạo cấp ủy và chính quyền địa phương các huyện miền núi tăng cường tuyên truyền để người dân thực hiện nghiêm chủ trương dừng khai thác gỗ rừng tự nhiên. Tỉnh cũng chủ trương không hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho hộ dân thuộc diện bố trí sắp xếp dân cư mà sử dụng nguồn kinh phí này để mua gỗ có nguồn gốc hợp pháp cấp cho người dân làm nhà.

Làm nhà gỗ là truyền thống văn hóa lâu đời của nhiều dân tộc thiểu số trong cả nước. Các địa phương cần quy hoạch và khuyến khích người dân sớm trồng cây gỗ có giá trị, tự tạo nguồn nguyên liệu gỗ dồi dào tại chỗ làm nhà và các công trình văn hóa cộng đồng, thay thế dần việc sử dụng gỗ rừng tự nhiên.

Lê Mậu Lâm

Phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng
Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ sáu của Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII
Tạo khí thế mới, xung lực mới cho việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Ðại hội XII của Ðảng (*)
Thông báo Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII
Bế mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII
Việt Nam trao tặng Huân chương hữu nghị cho Đại học Tổng hợp quốc gia Pyatigorsk LB Nga
Hà Nội tôn vinh doanh nghiệp làm theo lời Bác
Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ năm của Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam
Trao giải lần thứ nhất Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng
Triển khai kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 37
Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ tư của Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII
Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận”
Trao giải Cuộc thi làm theo lời Bác Hồ
Tái hiện không khí tiếp quản Thủ đô 65 năm trước