Long An tiếp tục nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Chủ Nhật, 14/04/2019, 01:12:20
UBND tỉnh Long An vừa yêu cầu các sở, ngành, địa phương tích cực thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI).
Long An tiếp tục nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm hành chính công tỉnh Long An. Ảnh: SÔNG MĂNG

Theo đó, nhiệm vụ đặt ra là tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh; khắc phục những bất cập, thiếu sót để có được điểm cao trong chỉ số PCI. Các địa phương, cơ quan liên quan chú trọng tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức nhận thức rõ tầm quan trọng của việc cải thiện, nâng cao chỉ số PCI và công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp; công khai xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gây sách nhiễu, khó khăn cho doanh nghiệp và cần xem xét đến trách nhiệm của người đứng đầu bộ phận, đơn vị đó; phấn đấu giảm và hướng đến mục tiêu không còn chi phí không chính thức; thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường đối thoại với doanh nghiệp…

Theo công bố của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), năm 2018, chỉ số PCI của Long An tiếp tục có những cải thiện đáng kể, đạt 68,09 điểm trên thang điểm 100, đứng thứ ba cả nước, tăng một bậc so với năm 2017. VCCI đánh giá, Long An có sáu chỉ số thành phần tăng điểm gồm: chi phí thời gian để thực hiện các quy định của Nhà nước; chi phí không chính thức; đào tạo lao động; tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất; dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; cạnh tranh bình đẳng. Các chỉ số này được doanh nghiệp đánh giá khá tốt. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn bốn chỉ số thành phần giảm điểm gồm: tính minh bạch và tiếp cận thông tin; tính năng động của chính quyền; thiết chế pháp lý; gia nhập thị trường.

* Nhằm giảm nghèo bền vững, Tỉnh ủy Quảng Nam chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là vận động hộ nghèo dân tộc thiểu số, khu vực miền núi thay đổi cách sống, sinh hoạt, chủ động tổ chức sản xuất, tham gia học nghề, tìm kiếm việc làm, có ý thức tổ chức kỷ luật khi tham gia học tập, lao động tại các doanh nghiệp. Quảng Nam chú trọng huy động nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước để hỗ trợ công tác giảm nghèo, trong đó ưu tiên hỗ trợ những hộ đăng ký thoát nghèo bền vững; bảo đảm các hộ nghèo, hộ cận nghèo khi đã đăng ký đều được hỗ trợ nguồn lực để thực hiện phương án thoát nghèo bền vững; tiếp tục phân công cán bộ, đảng viên, cơ quan, đơn vị nhận đỡ đầu, hướng dẫn, hỗ trợ hộ nghèo. Đồng thời, vận động các doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã và hộ gia đình sản xuất, kinh doanh nhận lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo vào làm việc để có thu nhập, ổn định cuộc sống. Đẩy mạnh công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương với các xã nghèo miền núi, vùng dân tộc thiểu số; tích cực hỗ trợ con giống, cây giống, xây dựng nhà ở, làm công trình cấp nước sinh hoạt… cho người dân.

Tỉnh tiếp tục ưu tiên phân bổ ngân sách cho các xã nghèo, huyện nghèo để đầu tư cơ sở hạ tầng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, gắn với thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, góp phần bảo đảm an sinh xã hội; quan tâm thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, trên cơ sở các chương trình, đề án, dự án, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, các địa phương trong tỉnh tiếp tục thực hiện lồng ghép hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã biên giới, xã an toàn khu... Phấn đấu đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh giảm còn khoảng 5,30%, bình quân mỗi năm giảm từ 1 đến 1,5%...

PV và TTXVN