Góp ý về Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2030

Thứ Tư, 11/03/2020, 06:02:37

Ủy ban Dân tộc (UBDT) vừa làm việc với các bộ, ngành để thống nhất hồ sơ, nội dung các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2030. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LÐ-TB và XH) tham gia xây dựng, góp ý về nội dung của Tiểu dự án 3, phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi.

Theo đó, Bộ LÐ-TB và XH cần ưu tiên thứ tự các nội dung để triển khai, xác định cụ thể đối tượng, phạm vi. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình bày mục tiêu, đối tượng và nội dung thực hiện trong Dự án 6, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS. Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tham gia nghiên cứu và xây dựng vào Dự án "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em". Hội LHPN Việt Nam đề xuất thêm mục quan tâm đến sức khỏe sinh sản vị thành niên; điều chỉnh lại một số nội dung bị chồng chéo đối với đối tượng là người DTTS và dân tộc rất ít người; sửa đổi, bổ sung, làm mới lại số liệu về địa giới hành chính cấp xã, thôn, bản vùng DTTS sau khi đã sáp nhập.

PV