Thái Nguyên tích cực tạo việc làm cho người dân tộc thiểu số

Thứ Tư, 04/03/2020, 01:51:19

Thời gian vừa qua, tỉnh Thái Nguyên có nhiều giải pháp thiết thực tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo tại 124 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, như đầu tư hạ tầng, hỗ trợ phân bón, giống ngô, lãi suất vay nuôi bò sinh sản theo Quyết định số 2037 của UBND tỉnh.

Thái Nguyên tích cực tạo việc làm cho người dân tộc thiểu số

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên tổ chức giới thiệu việc làm tại huyện Định Hóa.

Đặc biệt, tỉnh tổ chức các phiên giao dịch, giới thiệu việc làm tại khu vực vùng sâu, vùng xa; đề nghị Công ty TNHH Samsung Thái Nguyên ưu tiên tuyển dụng người lao động thuộc các hộ nghèo, cận nghèo là người DTTS vào làm việc. Giai đoạn 2015 - 2019, trung bình mỗi năm, toàn tỉnh có hơn 20 nghìn người được tạo việc làm, trong đó có khoảng 30% là người DTTS, qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo tại 124 xã vùng DTTS và miền núi xuống còn 6,17%.

Tin, ảnh: THẾ BÌNH