Bắc Cạn hỗ trợ người dân trồng cây dược liệu

Thứ Tư, 17/07/2019, 02:11:37

Tỉnh Bắc Cạn vừa quyết định đầu tư hơn 2,5 tỷ đồng hỗ trợ hai xã vùng cao Tân Sơn và Như Cố, huyện Chợ Mới thực hiện dự án ứng dụng khoa học - công nghệ trồng, bao tiêu sản phẩm cây cà gai leo.

Dự án sẽ điều tra, xác định vùng trồng diện tích 10 ha; chuyển giao hai quy trình kỹ thuật trồng, thu hái, sơ chế; đào tạo bốn kỹ thuật viên, tập huấn cho các hộ dân. Việc hỗ trợ thực hiện theo hình thức các hộ liên kết với Hợp tác xã Tân Sơn (xã Tân Sơn) và Hợp tác xã Thanh niên Như Cố (xã Như Cố), được hỗ trợ nhà sấy nguyên liệu và máy rửa nguyên liệu. Sản phẩm làm ra được giới thiệu, bao tiêu tới các công ty chế biến trà thảo dược.

TUẤN SƠN