Đại hội Đại biểu các DTTS điểm của tỉnh Thanh Hóa

Thứ Tư, 24/04/2019, 01:14:10
Huyện Bá Thước (Thanh Hóa) vừa tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ 3 năm 2019. Đây là huyện tổ chức đại hội điểm của tỉnh.

Đại hội ghi nhận những thành tích, kết quả mà cấp ủy, chính quyền, cộng đồng các dân tộc thiểu số huyện Bá Thước đã đạt được trong thời gian qua như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá; dịch vụ, thương mại, nhất là du lịch có tốc độ tăng cao so các huyện miền núi; công tác xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực; bản sắc văn hóa đồng bào DTTS được bảo tồn và phát huy… Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thiểu số huyện Bá Thước tiếp tục khai thác tiềm năng, lợi thế của huyện, phát huy nội lực, tranh thủ các nguồn lực, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; triển khai thực hiện các chính sách dân tộc và công tác dân tộc của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; sớm xây dựng Bá Thước trở thành huyện khá trong vùng DTTS, miền núi của tỉnh và của cả nước. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu các DTTS cấp tỉnh gồm 25 người.

PV