Ủy ban Dân tộc và Ðài Truyền hình Việt Nam ký Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2019 - 2021

Thứ Tư, 27/03/2019, 04:37:59

Tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc và Ðài Truyền hình Việt Nam vừa ký Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2019 - 2021. Ðến dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Ðảng: Ðỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT); Trần Bình Minh, Tổng Giám đốc Ðài Truyền hình Việt Nam.

Ủy ban Dân tộc và Ðài Truyền hình Việt Nam ký Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2019 - 2021

Ðại diện UBDT và Ðài Truyền hình Việt Nam ký chương trình hợp tác.

Theo đó, hai bên sẽ tăng cường hợp tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc và chính sách dân tộc. Phản ánh hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và UBDT; những kết quả thực hiện Chiến lược công tác dân tộc, các chương trình, đề án, dự án, chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Biểu dương gương người tốt, việc tốt và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong đồng bào DTTS... Ðồng thời, tuyên truyền, vận động người dân nâng cao cảnh giác với các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền nhằm chống phá Nhà nước. Giới thiệu, quảng bá về giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, phong phú, đa dạng, giàu bản sắc của các dân tộc... Thời gian tới, UBDT sẽ hỗ trợ Ðài Truyền hình Việt Nam triển khai các dự án mở rộng phủ sóng truyền hình tới vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo để đưa thông tin đến với đồng bào kịp thời và hiệu quả hơn.

Tin và ảnh: Diệu Linh