Sẵn sàng đón nhận thời cơ mới

Thứ Ba, 12/02/2019, 02:10:58

Năm 2018 đi qua với những thành công toàn diện về mọi mặt, đồng thời nhắc nhớ chúng ta không được “ngủ quên trên vòng nguyệt quế”. Thay vào đó, phải tận dụng mọi cơ hội, sẵn sàng đón nhận mọi thời cơ mới để tăng tốc, bứt phá, đạt được kết quả cao hơn, bền vững hơn trong năm 2019.

Sẵn sàng đón nhận thời cơ mới

Dưới sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, ngay tháng đầu của năm mới, kinh tế - xã hội đã có nhiều xu hướng tích cực, tiếp tục giữ đà tăng trưởng tốt: chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,1%; tỷ giá, lãi suất ổn định. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng khá; ngành du lịch đón hơn 1,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 5%; vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tăng 8,5%. Cả nước có hơn 10 nghìn doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới và gần 8.500 DN quay trở lại hoạt động, bổ sung thêm vào nền kinh tế hơn 635 nghìn tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2018, số lượng DN thành lập mới tuy giảm nhưng số vốn đăng ký tăng ở mức kỷ lục: 53,8%. Số DN trở lại hoạt động đã tăng mạnh ở mức 84,5%... Cũng trong tháng 1, Hiệp định Ðối tác tiến bộ và toàn diện xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) chính thức có hiệu lực đối với Việt Nam, mở ra cơ hội lớn cho nhiều ngành, lĩnh vực, có thể giúp GDP và xuất khẩu của Việt Nam tăng tương ứng 1,32% và 4,04% đến năm 2035. Bên cạnh đó, CPTPP sẽ giúp Việt Nam có thể tham gia vào các công đoạn sản xuất có giá trị gia tăng cao hơn; tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật kinh tế, hỗ trợ cho tiến trình đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế; là cơ hội để Việt Nam hoàn thiện môi trường kinh doanh theo hướng thông thoáng, minh bạch, dễ dự đoán, tiệm cận các chuẩn mực quốc tế tiên tiến,... Những chuyển biến tích cực nêu trên là bước khởi đầu thuận lợi để chúng ta nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 đã được đề ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội mới đang đến, Việt Nam cũng phải đối mặt với nhiều thách thức lớn và có được thành công ở mức độ nào là hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực của chính chúng ta. Ðể sẵn sàng đón nhận thời cơ mới, Chính phủ đã chỉ đạo cần tiếp tục củng cố nền tảng vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, coi đây là nhiệm vụ trọng yếu nhất trong năm nay. Các Nghị quyết số 01/NQ-CP và 02/NQ-CP của Chính phủ đã cụ thể hóa các nhiệm vụ này bằng việc nhấn mạnh vào tập trung phát triển kinh tế; chú trọng củng cố nền tảng vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng. Ðồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh; rà soát, khắc phục ngay những bất cập về thể chế, cơ chế, chính sách, tạo thuận lợi cho người dân và DN; hoàn thiện hệ thống pháp luật để triển khai hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do đã ký kết,...

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu từng bộ trưởng, trưởng ngành phải đặc biệt quan tâm sâu sắc về thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra cho lĩnh vực của mình và thường xuyên giao ban, kiểm điểm hằng tháng về tiến độ thực hiện để có đối sách phù hợp, kịp thời với các biến động trong nước và quốc tế, tuyệt đối không chủ quan, sơ suất trong điều hành. Ðến nay, hầu hết các bộ, ngành, địa phương đã ban hành chương trình, kế hoạch hành động, văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, trong đó khẳng định quyết tâm cao thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra. Với sự đoàn kết, sáng tạo và tinh thần quyết tâm cao độ, chúng ta hoàn toàn tin tưởng và kỳ vọng một năm mới tiếp tục đạt thành công hơn nữa trên mọi phương diện.

TÔ HÀ