Bảo đảm nguồn lực để TP Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững

Thứ Bảy, 11-07-2020, 02:19

Ngày 10-7, Ban Kinh tế T.Ư có buổi làm việc với Thành ủy TP Hồ Chí Minh về Đề án tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030, nhằm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10-8-2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP Hồ Chí Minh đến năm 2020 và Kết luận số 21-KL/TW ngày 24-10-2017 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16. Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Văn Bình, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư; Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP Hồ Chí Minh đến năm 2020 đã xác định chủ trương Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi để thành phố thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Cụ thể là xem xét tăng tỷ lệ điều tiết cho ngân sách thành phố đối với các nguồn thu có sự phân chia giữa T.Ư và thành phố. Thực tế, tỷ lệ phân chia các khoản thu giữa ngân sách T.Ư và TP Hồ Chí Minh giảm mạnh từ 33% giai đoạn 2000 - 2003 xuống là 23% giai đoạn 2011 - 2016 và chỉ còn 18% trong giai đoạn 2017 - 2020. Điều này ảnh hưởng đến thu ngân sách của thành phố, dẫn đến thiếu nguồn lực để giải quyết các thách thức và bảo đảm cho thành phố phát triển nhanh và bền vững. Tại Đề án tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030, thành phố xác định việc điều chỉnh phải hài hòa trên tinh thần “vì cả nước, cùng cả nước”.
 
 Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Bình đánh giá cao những kết quả thành phố đạt được thời gian qua; đồng thời ghi nhận Đề án đã được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, có cơ sở khoa học và thực tiễn. Việc xem xét tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho thành phố là cần thiết, tuy nhiên phải bảo đảm nguyên tắc công bằng, hiệu quả, bền vững; cần làm rõ các quy định, cơ chế phân bổ ngân sách hiện nay còn những bất cập, chưa phù hợp với yêu cầu thực tế của thành phố. Thành phố cũng cần nghiên cứu, đánh giá và đề xuất cơ chế điều tiết ngân sách giữa T.Ư và địa phương phù hợp với thông lệ quốc tế. Đồng chí cho rằng, thành phố Hồ Chí Minh cần xem xét lại mô hình tăng trưởng; không nhất thiết phải trở thành một công xưởng sử dụng nhiều lao động, đất đai. Thay vào đó, thành phố phát triển theo hướng là trung tâm khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, đổi mới sáng tạo, kinh tế tri thức, cung cấp các dịch vụ công nghệ cao và là nơi đáng sống. Việc tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách phải giúp cho thành phố không chỉ giải quyết những thách thức mà còn định hướng cho giai đoạn sắp tới, xứng đáng với vị trí là đầu tàu thúc đẩy vùng kinh tế trọng điểm của phía nam và cả nước. Thành ủy cần nghiên cứu, xây dựng và trình Bộ Chính trị nghị quyết mới về định hướng phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.