Ðẩy mạnh tuyên truyền hoạt động của MTTQ Việt Nam

Thứ Tư, 08-04-2015, 14:59

Sáng 8-4, tại Hà Nội, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Ðài Truyền hình Việt Nam, Ðài Tiếng nói Việt Nam, TTXVN phối hợp tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2015-2019. Tới dự, có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Trần Bình Minh, Tổng Giám đốc Ðài Truyền hình Việt Nam.

Phát biểu khai mạc lễ ký, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ: Trong những năm qua, các cơ quan thông tấn, báo chí đã có nhiều đóng góp to lớn trong việc tuyên truyền các chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và hoạt động của MTTQ Việt Nam, thông qua các kênh thông tin đó đã góp phần để toàn dân hiểu rõ hơn về các chủ trương của Ðảng, Nhà nước, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam. Ðồng chí đề nghị, thời gian tới, các cơ quan thông tấn, báo chí cần phối hợp chặt chẽ, nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền các hoạt động của MTTQ, đặc biệt là công tác giám sát, phản biện. Trong đó, chú ý giám sát chính sách người có công, khiếu nại, tố cáo, bảo hiểm y tế... Sau giám sát cần tuyên truyền việc xử lý như thế nào. Ngoài ra, cần đẩy mạnh tuyên truyền công tác thi đua, khen thưởng; hình ảnh về đất nước để kiều bào ta ở nước ngoài thấy rõ hơn về chính sách "Ðại đoàn kết toàn dân"; ý kiến đóng góp của nhân dân cho Ðại hội Ðảng các cấp, tiến tới Ðại hội toàn quốc lần thứ XII của Ðảng...

Trong giai đoạn 2015-2019, các cơ quan đã thống nhất một số nội dung: Ðẩy mạnh hơn nữa tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) của Ðảng và Nghị quyết Ðại hội MTTQ Việt Nam khóa VIII nhiệm kỳ 2014-2019. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; "Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam". Mục đích, nội dung và kết quả triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam cùng các đoàn thể chính trị - xã hội. Công tác vận động, tập hợp người Việt Nam ở nước ngoài...

PV