Đại hội Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước

Thứ Tư, 01-07-2020, 01:37

Ngày 30-6, tại Hà Nội, Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Đại hội lần thứ 8, nhiệm kỳ 2020-2025. Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Đại hội.

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh nêu rõ, Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước thường xuyên cập nhật nghị quyết, chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước; định hướng trong lãnh đạo cơ quan, tham mưu Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; quán triệt đến cán bộ, đảng viên nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận cao. Tập thể cán bộ, đảng viên chủ động, sáng tạo trong công việc, nỗ lực nâng cao chất lượng, đáp ứng số lượng và hiệu quả công việc thông qua công tác xây dựng pháp luật trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác đối ngoại, công tác thi đua khen thưởng… Đảng bộ, lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước thể hiện tinh thần nêu gương; quan tâm, động viên kịp thời công việc của từng bộ phận, đơn vị; góp phần xây dựng tập thể vững mạnh, đoàn kết. 

Thời gian tới, Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt ba trọng tâm công tác; đẩy mạnh thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, phục vụ các hoạt động đối nội, đối ngoại của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và của các cơ quan.

★ Trong hai ngày 29 và 30-6, tại huyện Châu Thành (Đồng Tháp) diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành, lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn làm điểm tổ chức đại hội cấp trên cơ sở của tỉnh. 

Nhiệm kỳ qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 11, Châu Thành đã đạt và vượt 7/10 chỉ tiêu. Kinh tế huyện tiếp tục phát triển trên nhiều lĩnh vực. Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” có tác động lớn đến toàn xã hội, khơi dậy sự quan tâm, thu hút nguồn lực đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đến cuối năm 2019, huyện có chín xã đạt chuẩn nông thôn mới. Nhiệm kỳ 2020-2025, Châu Thành tập trung phát triển nông nghiệp theo chiều sâu, làm nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch; triển khai các giải pháp về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị… Để thực hiện các mục tiêu đề ra, Đại hội xác định các nhiệm vụ mang tính đột phá trong nhiệm kỳ mới, quy hoạch, hình thành và phát triển các vùng trồng cây ăn trái đặc sản, có lợi thế cạnh tranh; chuyển giao khoa học - công nghệ và tiến bộ mới vào thâm canh nhằm đạt năng suất và sản lượng cao, chất lượng tốt phục vụ nhu cầu thị trường, đạt ngưỡng an toàn và truy xuất nguồn gốc. 

★ Vừa qua, Đảng bộ huyện Na Hang (Tuyên Quang) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đại hội được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang chọn làm đại hội điểm để rút kinh nghiệm tổ chức đại hội cấp trên cơ sở. 

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện đã thực hiện tốt ba nhiệm vụ trọng tâm là phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa; đẩy mạnh khai thác tiềm năng về sinh thái cảnh quan thiên nhiên độc đáo và bản sắc văn hóa các dân tộc để phát triển du lịch, dịch vụ và nâng cấp thị trấn Na Hang đạt tiêu chí đô thị loại IV. Huyện đã tập trung phát triển sản xuất một số sản phẩm đặc sản đặc thù; bước đầu hình thành các vùng sản xuất tập trung. Doanh thu xã hội từ du lịch đạt hơn 132 tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ kết nạp được 754 đảng viên mới… Nhiệm kỳ tới, huyện Na Hang xác định hai khâu đột phá là: Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa đặc sản và phát triển du lịch; ba nhiệm vụ trọng tâm là: Tăng cường thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; xây dựng và phát triển thị trấn Na Hang đạt tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2025. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt hơn 98%; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 38 triệu đồng/người/năm; có hơn 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

★ Trong hai ngày 29 và 30-6, Đảng bộ huyện Cầu Kè (Trà Vinh) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đại hội điểm của tỉnh Trà Vinh. 

Nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Cầu Kè thực hiện đạt và vượt 21/22 chỉ tiêu Nghị quyết; xây dựng thành công huyện nông thôn mới vào cuối năm 2019; tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 13,38%. Huyện thực hiện tốt các chính sách xã hội, tạo điều kiện cho người nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập; thu nhập bình quân đầu người đạt 59,35 triệu đồng năm 2019. Nhiệm kỳ tới, Đại hội đã thống nhất thông qua các chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 13,5%/năm; đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,9%. Hằng năm có 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ, hơn 80% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết nạp 500 đảng viên mới...

★ Trong hai ngày 29 và 30-6, Đảng bộ Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đây là đại hội điểm cấp trên cơ sở của Đảng bộ tỉnh Quảng Bình và Đảng ủy BĐBP Việt Nam. 

Nhiệm kỳ qua, BĐBP Quảng Bình đã chủ động làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất nhiều nội dung quan trọng về quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh; bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, vùng biển phụ trách; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị khu vực biên giới; tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ BĐBP tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng BĐBP tỉnh vững mạnh toàn diện; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển; tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh. 

★ Đảng bộ TP Long Khánh (Đồng Nai) đã tổ chức Đại hội lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là một trong hai đảng bộ cấp trên cơ sở được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai chọn để tiến hành đại hội điểm.

Trong giai đoạn 2015 - 2020, giá trị sản xuất ngành công nghiệp của thành phố đạt gần 44 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 18,1%/năm; huy động được 27.509 tỷ đồng cho đầu tư phát triển; tổng thu ngân sách đạt 5 nghìn tỷ đồng. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, Long Khánh được công nhận là thành phố và vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới. Đến cuối năm 2019, Long Khánh đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đại hội Đảng bộ thành phố xác định ba đột phá cần tập trung thực hiện trong 5 năm tới, đó là: Xây dựng hạ tầng áp dụng công nghệ kỹ thuật thông minh để phát triển TP Long Khánh xanh - văn minh - an toàn - hiện đại; tăng cường khai thác các nguồn lực để phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; chú trọng phát triển mô hình du lịch sinh thái vườn và tham quan di tích văn hóa, lịch sử của địa phương.