Đồng chí Lê Anh Quân, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm (Hà Nội):

Đưa cán bộ xã lên huyện, huyện xuống xã để đào tạo

Thứ Sáu, 29-01-2021, 17:10

Cán bộ cơ sở có ưu điểm là sâu sát, nắm chắc tình hình và có kinh nghiệm giải quyết công việc cụ thể gắn với đời sống nhân dân, nhưng còn thiếu tầm nhìn bao quát, tổng thể. Cách khắc phục là đưa cán bộ từ cơ sở lên công tác ở các phòng chuyên môn để có điều kiện nghiên cứu, nắm bắt sâu, toàn diện các nhiệm vụ và sau đó tiếp tục trở lại cơ sở công tác. Bên cạnh đó, huyện Gia Lâm điều động nhiều cán bộ huyện trong diện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của huyện về cơ sở giữ các chức danh bí thư, phó bí thư thường trực, chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã, thị trấn để rèn luyện, cọ xát, khẳng định năng lực bản thân, thời điểm chín muồi đưa về đảm trách vị trí cao hơn. Cán bộ về cơ sở với cách làm bài bản, chắc chắn đã giải quyết hiệu quả nhiều vấn đề tồn tại, trưởng thành hơn, đóng góp tích cực thay đổi bộ mặt của huyện.

Trong định hướng phát triển theo hướng đô thị, đối mặt với nhiều thách thức, huyện chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là lãnh đạo xã, thị trấn. Nhiều giải pháp được thực thi bước đầu tạo chuyển biến tích cực như ưu tiên đề bạt, bổ nhiệm cán bộ đã qua công tác ở cơ sở, định kỳ đánh giá cán bộ ba tháng một lần, xây dựng bộ tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn cán bộ, công chức theo đề án lao động, việc làm; áp dụng nghiêm ngặt quy trình ISO TCVN 9001:2015, quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết công việc... Quá trình thử nghiệm phần mềm đánh giá công việc bằng máy theo khung điểm, ban đầu cũng có người không thoải mái vì thích làm theo thói quen, nhưng sau một thời gian thấy kết quả chính xác, khách quan, chất lượng công việc nâng cao, đã tự giác thay đổi, hiệu quả công tác được nâng lên rõ rệt.
 
 Nằm ở phía đông của Thủ đô Hà Nội, huyện Gia Lâm có tốc độ đô thị hóa nhanh và đang nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí để sớm trở thành quận trong 5 năm tới. Với tiềm năng và thế mạnh của mình, huyện tập trung phát triển ngành dịch vụ trở thành mũi nhọn với tỷ trọng chiếm hơn 50% cơ cấu ngành kinh tế. Phát triển du lịch tâm linh và du lịch sinh thái thu hút người dân tới trải nghiệm, tham quan di tích, làng nghề… Hình thành các khu đô thị mới hiện đại, nâng cao hiệu quả cụm công nghiệp, các cụm công nghiệp làng nghề theo hướng tăng trưởng xanh; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển mô hình sản xuất theo quy hoạch vùng nông nghiệp chuyên canh, mô hình chuỗi liên kết, VietGAP...
 
 Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới (NTM) đi vào chiều sâu, hướng tới cuộc sống tốt hơn cho người dân, trước mắt nâng cao những tiêu chí không phải đầu tư nhiều ngân sách. Nhiệm kỳ vừa qua xuất phát điểm huyện chỉ có hai xã NTM, đến nay đã có 20 xã, trong đó hai xã được công nhận NTM nâng cao. Bức tranh nông thôn có nhiều điểm sáng như kè cứng hóa hệ thống ao hồ, xây dựng hệ thống sân chơi, xây mới trạm y tế, nhà văn hóa, trụ sở xã, lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng, tôn tạo 60 di tích, nâng chất lượng giáo dục và đào tạo, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, tiến bộ...
 
 Sau Đại hội XXII, BCH Đảng bộ huyện đã hoàn thiện chương trình hành động, năm chương trình cấp ủy và xây dựng xong các đề án như phát triển vùng hàng chuyên canh tập trung vào 10 xã, tiếp tục bảo tồn, nâng cao giá trị di tích trên địa bàn gắn với du lịch, nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường, chất lượng công tác giáo dục và đào tạo...
 
 Với sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, thận trọng từ văn kiện, nhân sự đến công tác chuẩn bị phục vụ trên tinh thần dân chủ, lắng nghe và tiếp thu các ý kiến đóng góp tâm huyết của các chuyên gia và các tầng lớp nhân dân, tôi tin tưởng rằng, Đại hội XIII sẽ phát huy dân chủ, xác định rõ chủ trương, định hướng phát triển, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong 5 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời sáng suốt lựa chọn các đồng chí thật sự tiêu biểu, có năng lực, uy tín, tâm huyết, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức trong sáng bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, các cơ quan lãnh đạo của Đảng và Nhà nước để đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, hoàn thành mục tiêu Đại hội đã xác định, xây dựng đất nước phát triển bền vững.