Cùng bạn đọc

Thứ Sáu, 17-01-2020, 10:37
Ảnh | Chu Việt Bắc

Một mùa xuân mới lại về!

Mùa của đất trời giao hòa, mùa của lá non lộc biếc, mang tới nhiều tươi mới, hy vọng.

Xuân 2020 này cũng là thời điểm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2020). Đảng ta ra đời vào mùa xuân và trong lịch sử 90 năm vẻ vang ấy đã luôn đổi mới sáng tạo để đem lại những giá trị tốt đẹp.

Công cuộc Đổi mới do Đảng đề xướng và lãnh đạo trong hơn 30 năm qua đã đưa Việt Nam thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, vị thế của đất nước trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Nhưng sau hơn 30 năm đổi mới, bên cạnh hàng loạt thành tựu to lớn đó, Việt Nam hiện đang đứng trước nhiều thách thức như tốc độ tăng trưởng chậm lại, môi trường ô nhiễm, tài nguyên cạn kiệt, bất bình đẳng tăng, năng suất lao động giảm... Các chỉ số hiệu quả phát triển yếu kém và thiếu vững bền cho thấy mô hình tăng trưởng hiện nay chứa đựng nhiều yếu tố bất hợp lý.

Một lần nữa, đổi mới sáng tạo lại được Đảng đề cao để vượt qua thách thức, đặc biệt trong bối cảnh chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh trong phát biểu họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng: Kiên định mục tiêu lý tưởng có nguyên tắc, đồng thời phải hết sức sáng tạo, bám sát thực tiễn để đổi mới kịp thời.

Mùa xuân mới khai mở mạch nguồn sáng tạo, sáng tạo là sự hối thúc từ hiện tại, tiếng gọi của truyền thống và gieo mầm hy vọng.

Nhân Dân hằng tháng mong muốn được chuyển tải những điều này trong số báo Xuân Canh Tý 2020 với chủ đề Xuân sáng tạo!

Trân trọng gửi tới bạn đọc và xin kính chúc muôn nhà một mùa xuân mới an vui, hạnh phúc!

NHÂN DÂN HẰNG THÁNG