Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân:

“Công tác đối ngoại Đảng phải thích ứng nhanh, chủ động đón đầu”

Thứ Năm, 31-01-2019, 15:20

Ông Hoàng Bình Quân (ảnh bên), Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương đã dành cho Nhân Dân hằng tháng cuộc trò chuyện chung quanh công tác đối ngoại của Đảng trong năm 2018 và những định hướng trong năm mới khi mà Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới.

Một năm tích cực, sáng tạo trong đối ngoại của Đảng

Năm 2018, tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp khó lường, nhưng công tác đối ngoại của Đảng nâng cao tính chủ động, sáng tạo và đạt nhiều thành tựu quan trọng. Xin ông cho biết những thành tựu quan trọng đó trong năm qua?

Trước hết, phải nói rằng thế giới năm qua có rất nhiều biến động, với những thay đổi nhanh, phức tạp, khó lường đoán, tác động đa chiều, đa cấp độ đến an ninh và phát triển của mọi quốc gia, trong đó có nước ta. Các nước lớn điều chỉnh chính sách, đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu chiến lược, tạo ra sự cạnh tranh, cọ xát quyết liệt hơn cả về chính trị, quân sự, kinh tế cũng như nhiều phức tạp trong tập hợp lực lượng ở khu vực và toàn cầu. Chủ nghĩa dân tộc, dân túy, chủ nghĩa thực dụng trỗi dậy mạnh mẽ; luật pháp quốc tế, các cơ chế đa phương gặp nhiều thách thức hơn; xu hướng cường quyền, áp đặt, hành xử đơn phương có chiều hướng gia tăng; các cơ chế quản trị khu vực và toàn cầu gặp nhiều thách thức và giảm sút vai trò trong giải quyết các vấn đề quốc tế nổi lên hiện nay. Các điểm nóng từ Trung Đông, châu Phi đến châu Á - Thái Bình Dương đều diễn biến phức tạp hơn trước. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương được các nước trong và ngoài khu vực ngày càng coi trọng, tuy nhiên cũng là điểm hội tụ nhiều mâu thuẫn cơ bản của thế giới, là nơi giao thoa các lợi ích căn bản cũng như cạnh tranh chiến lược toàn diện giữa các nước lớn.


Hội nghị WEF ASEAN được tổ chức thành công là cơ hội nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam.

Trong bối cảnh thế giới phức tạp như vậy, năm qua đối ngoại Đảng đã nâng cao tính chủ động, tích cực và sáng tạo, triển khai hoạt động có trọng tâm, trọng điểm và đạt nhiều kết quả rất quan trọng.

Đó là Đảng ta đã chủ động thúc đẩy quan hệ với các đảng cầm quyền ở các nước XHCN và nước láng giềng chung biên giới, qua đó quan hệ được củng cố và có bước phát triển quan trọng; quan hệ kênh đảng góp phần tăng cường tin cậy chính trị, tạo nền tảng chính trị và giữ vai trò định hướng chiến lược trong quan hệ giữa nước ta và các nước bạn. Quan hệ với Đảng Nhân dân cách mạng Lào, với Đảng Cộng sản Trung Quốc năm qua diễn ra sôi nổi, hiệu quả, đi vào chiều sâu, thiết thực. Với Đảng Nhân dân Cam-pu-chia, hoạt động đối ngoại kênh Đảng vừa đi vào chiều sâu, vừa phát triển mở rộng linh hoạt các nội dung hợp tác. Với Đảng Cộng sản Cu-ba, quan hệ hữu nghị, đoàn kết thủy chung, trong sáng, tin cậy giữa hai đảng không ngừng phát triển và ngày càng thắt chặt.

Đảng ta tiếp tục chủ động, tích cực tham gia và tham gia có hiệu quả tại các diễn đàn đa phương chính đảng. Ở cấp độ đa phương này, chúng ta tham gia và có quan hệ cả với các diễn đàn của cả các lực lượng cộng sản, công nhân và cả diễn đàn của các chính đảng không phân biệt khuynh hướng và tư tưởng chính trị.


Phối hợp tốt các binh chủng đối ngoại

Xin ông cho biết thời gian tới công tác đối ngoại của Đảng cần làm gì để góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, bảo đảm lợi ích quốc gia dân tộc?

Trong những năm tới, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, khó lường đoán, cục diện chính trị an ninh thế giới, khu vực sẽ tiếp tục phức tạp. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn sẽ ngày càng quyết liệt, xu thế đa cực, đa trung tâm sẽ tiếp tục được thúc đẩy. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là nhu cầu lớn của các quốc gia, song xu hướng cường quyền, áp đặt, bảo hộ thương mại, đe dọa và sẵn sàng sử dụng sức mạnh trong quan hệ quốc tế sẽ có chiều hướng gia tăng, thách thức luật pháp và trật tự quốc tế. Lợi ích quốc gia - dân tộc sẽ tiếp tục được đề cao hơn trong quan hệ quốc tế. Sự vận động của các chính đảng cũng diễn biến phức tạp với nhiều biểu hiện mới; cạnh tranh giữa các chính đảng ở từng nước diễn ra gay gắt, tạo ra những thay đổi vị thế nhanh chóng trên chính trường các nước.

Tình hình trên đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới, đòi hỏi công tác đối ngoại Đảng phải thích ứng nhanh chóng, chủ động đón đầu và tranh thủ tối đa các cơ hội mang lại, bảo đảm thực hiện tối đa lợi ích quốc gia - dân tộc, góp phần hiệu quả duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho sự phát triển của đất nước; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, tranh thủ tối đa các nguồn lực quốc tế phục vụ cho sự nghiệp phát triển đất nước; nâng cao vị thế của Đảng và nước ta trên trường quốc tế.

Trên tinh thần đó, công tác đối ngoại Đảng thời gian tới cần tập trung vào một số phương hướng, nhiệm vụ lớn như sau:

Trước hết, tổ chức tốt các chuyến thăm của Đảng, nhất là các chuyến thăm cấp cao; phát huy mạnh mẽ và hiệu quả các cơ chế, các chương trình hợp tác kênh đảng, như hội thảo lý luận, đối thoại chính sách, đào tạo cán bộ, v.v. đưa quan hệ đối ngoại của Đảng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực, nhất là quan hệ với các đảng cầm quyền ở các nước XHCN và láng giềng chung biên giới, củng cố sự tin cậy chính trị, tạo nền tảng chính trị vững chắc, giữ vai trò định hướng chiến lược cho quan hệ song phương; phát huy lợi thế kênh quan hệ đối ngoại Đảng để tham gia giải quyết những vấn đề lớn trong quan hệ song phương.

Mặt khác, chủ động và tích cực thúc đẩy hiệu quả quan hệ với các đảng cầm quyền, các đảng tham chính, đảng có vai trò quan trọng tại các đối tác quan trọng của ta, nhất là các nước đối tác chiến lược, đối tác toàn diện của Việt Nam, củng cố lòng tin, tạo nền tảng chính trị cho quan hệ song phương của ta.

Bên cạnh đó, tăng cường quan hệ một cách thực chất với các đảng cộng sản, công nhân, các đảng cánh tả có vai trò đáng kể ở các nước và trong phong trào cộng sản, công nhân quốc tế; chủ động và tích cực phát huy vai trò tại các diễn đàn đa phương chính đảng; đề xuất và thúc đẩy các sáng kiến phù hợp với lợi ích của ta; vận động, tạo lập sự ủng hộ đối với lập trường của ta trên các vấn đề quan trọng, tạo hậu thuẫn quốc tế lâu dài, hiệu quả cho Đảng và Nhà nước ta, cho đất nước ta. Đẩy mạnh tăng cường phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, thông suốt giữa các hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của các ban của Đảng, của các tỉnh, thành ủy.


Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân là ba trụ cột của mặt trận đối ngoại. Đồng chí có thể cho biết ba trụ cột đối ngoại này cần phối hợp như thế nào để thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước?

Những thành tựu về đối ngoại trong thời gian qua đã khẳng định tính đúng đắn, nhạy bén của đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XII, là thực tiễn sinh động về sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đóng góp tích cực và sự phối hợp hiệu quả của các binh chủng làm công tác đối ngoại. Nhằm tăng cường kết nối đồng bộ, toàn diện, nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa ba trụ cột đối ngoại này, tôi cho rằng cần chú trọng mấy điểm:

Đó là phải tăng cường phối hợp trong công tác nghiên cứu, dự báo, nhất là nghiên cứu, dự báo chiến lược, tham mưu, đề xuất, thẩm định, tạo sự thống nhất cao về quan điểm và cách xử lý, tạo cơ sở vững chắc để lãnh đạo cấp cao thông qua các chủ trương, đề án, giải pháp, chính sách đối ngoại. Tăng cường phối hợp trong tổ chức và triển khai các hoạt động đối ngoại quan trọng, nhất là các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả phục vụ cho lợi ích quốc gia - dân tộc, tiếp tục phối hợp trong xây dựng lực lượng cán bộ đối ngoại, nhất là đội ngũ cán bộ đối ngoại nhân dân, cán bộ đối ngoại của các ngành, các địa phương đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập quốc tế.

Chúng ta cũng cần đẩy mạnh phối hợp trong quản lý các hoạt động đối ngoại, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Bộ Chính trị, góp phần nâng cao tính thiết thực, hiệu quả của các hoạt động đối ngoại. Cần phối hợp trao đổi thông tin xử lý các vấn đề đối ngoại quan trọng, những tình huống phát sinh, nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trên tất cả các kênh; chú trọng đổi mới về nội dung, hình thức tuyên truyền.

Thực hiện tốt các biện pháp phối hợp như trên, tôi tin tưởng rằng, sự phối hợp giữa các binh chủng đối ngoại sẽ đáp ứng tốt hơn yêu cầu của công tác đối ngoại trong tình hình mới.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Thanh Chương (thực hiện)